SIST EN 13012:2012

Oznaka standarda: SIST EN 13012:2012
Koda projekta: 00393004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispenser
Naslov (slovenski): Bencinski servisi - Izdelava in lastnosti točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13012:2012 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 75.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies safety and environmental requirements for the construction and performance of nozzles to be fitted to metering pumps and dispensers installed at filling stations and which are used to dispense liquid fuels into the tanks of motor vehicles, boats and light aircraft and into portable containers, at flow rates up to 200 l min. The requirements apply to automatic nozzles dispensing flammable liquid fuels at ambient temperatures from -20 °C to +40 °C with the possibility for an extended temperature range. This European Standard does not apply to equipment dispensing liquefied petroleum gas nor compressed natural gas. This European Standard does not include any requirements for metering performance, such as may be specified under the Measuring Instruments Directive, nor those requirements specified under the Electromagnetic Compatibility Directive. Vapour recovery efficiency rates are not considered within this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne in okoljske zahteve za izdelavo in lastnosti točilnih ventilov, nameščenih na tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, ki so postavljene na bencinskih servisih in se uporabljajo za točenje tekočih goriv v rezervoarje motornih vozil, čolnov in lahkih letal ter v premične rezervoarje s pretokom do 200 l/min. Zahteve se uporabljajo za točilne ventile za točenje vnetljivih tekočih goriv pri temperaturah okolja od -20 °C do +40 °C z možnostjo večjega temperaturnega razpona. Ta evropski standard se ne uporablja za opremo za točenje utekočinjenega naftnega plina ali stisnjenega zemeljskega plina. Ta evropski standard ne zajema zahtev za lastnosti merjenja, kakršne so lahko določene v direktivi o merilnih instrumentih, ali zahtev iz direktive o elektromagnetni združljivosti. Stopnje učinkovitosti rekuperacije hlapov niso zajete v tem evropskem standardu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 13012:2018 - Bencinski servisi - Izdelava in lastnosti avtomatskih točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva 01-nov-2018
Nadomešča SIST EN 13012:2002 - Bencinske črpalke - Izdelava in lastnosti avtomatskih ventilov, vgrajenih v avtomatih za točenje goriva 01-sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi