SIST ISO 24624:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 24624:2018
Koda projekta: 037338
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Language resource management -- Transcription of spoken language
Naslov (slovenski): Upravljanje z jezikovnimi viri - Transkripcija govorjenega jezika
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24624:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.140.10 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 24624:2016
Področje projekta (angleško): This document specifies rules for representing transcriptions of audio- and video-recorded spoken interactions in XML documents based on the guidelines of the TEI. As a secondary objective, the document aims to relate transcribed data with standards for annotated corpora. It is applicable to transcription data for studies in sociolinguistics, conversation analysis, dialectology, corpus linguistics, corpus lexicography, language technology, qualitative social studies and other transcription data of recorded spoken language. It is not applicable to other forms of transcription, most importantly transcriptions of hand-written manuscripts. Annex A gives a fully encoded example and Annex B provides an element index and an attribute index.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa pravila za predstavitev transkripcij zvočnih in video posnetkov govorne komunikacije v dokumentih XML na podlagi smernic pobude za zapis besedil (TEI). Drugotni namen tega dokumenta je povezati prepisane podatke in standarde za označene korpuse. Uporablja se za prepisane podatke za študije na področju sociolingvistike, pogovorne analize, dialektologije, korpusnega jezikoslovja, korpusne leksikografije, jezikovne tehnologije, kvalitativne družboslovne študije in druge prepisane podatke zabeleženega govornega jezika. Ne uporablja se za druge oblike transkripcije, zlasti transkripcije ročno napisanih rokopisov. V dodatku A je podan v celoti kodiran primer, v dodatku B pa sta podana kazalo elementov in kazalo atributov.

Najbolje prodajani standardi