SIST EN 12312-4:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12312-4:2014
Koda projekta: 00274081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4: Passenger boarding bridges
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-4:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 12312-4:2014
Področje projekta (angleško): EN 12312-4 specifies the technical requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, operation and maintenance of passenger boarding bridges (PBBs) when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorized representative. It also takes into account some requirements recognized as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. This European Standard applies to: a) apron-drive bridges; b) fixed-head bridges (also referred to as nose-loaders) or pedestal bridges; c) suspended bridges, for embarking/disembarking of passengers. It is applicable from the interface with the terminal building, which can be movable, e.g. on two levels to separate arrival and departure level to the connection with the aircraft including fixed tunnels. This European Standard does not apply to: d) elevating lounges; e) passenger stairs; f) other form of aircraft access equipment; g) automatic PBB positioning. This European Standard does not establish requirements for hazards caused by noise and vibration. This part of EN 12312 is not applicable to PBBs which were manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915-1, EN 1915-2 and EN 1915-4 provides the requirements for PBBs.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 12312-4 določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju in vzdrževanju mostičev za vkrcanje na potniška letala (PBB) pri nameravani uporabi, vključno z morebitno nepravilno uporabo, ki jo predvidi proizvajalec, ko se jih uporablja v skladu s specifikacijami, ki jih določi proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih vladni organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. Ta evropski standard velja za: a) mobilne mostiče; b) fiksne mostiče (mostiče za vkrcanje potnikov pri nosu letala); c) viseče mostiče za vkrcavanje/izkrcavanje potnikov. Velja za območje od stika z letališko zgradbo, ki je lahko premičen, npr. razdeljen na dve ravni, ki ločita prihode in odhode, do povezave z letalom, vključno s fiksnimi predori. Ta evropski standard ne velja za: d) dvignjene čakalnice; e) stopnice za potnike; f) druge oblike opreme za dostop do letala; g) sisteme za avtomatsko postavitev mostičev za vkrcanje na potniška letala. Ta evropski standard ne postavlja zahtev za nevarnosti, ki jih povzročajo hrup in vibracije. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za mostiče za vkrcanje na potniška letala, izdelane, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj s standardi EN 1915-1, EN 1915-2, in EN 1915-4 določa zahteve za mostiče za vkrcanje na potniška letala.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12312-4:2004+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12312-4:2004+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala 01-Jun-2014
Revidiran oSIST prEN 12312-4:2021 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala 16-Sep-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi