SIST EN 9132:2017

Oznaka standarda: SIST EN 9132:2017
Koda projekta: 04003994
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9132:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.70 03.120.10 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN 9132:2017
Področje projekta (angleško): This standard defines uniform quality and technical requirements relative to metallic parts marking performed using “data matrix symbology” within the aviation, space, and defence industry. ISO/IEC 16022 specifies general requirements (e. g., data character encodation, error correction rules, decoding algorithm). In addition to ISO/IEC 16022 specification, part identification with such symbology is subject to the requirements in this standard to ensure electronic reading of the symbol. The marking processes covered by this standard are as follows: • Dot Peening; • Laser; • Electro-Chemical Etching. Further marking processes will be included, if required. Unless specified otherwise in the contractual business relationship, the company responsible for the design of the part shall determine the location of the data matrix marking. Symbol position should allow optimum illumination from all sides for readability. This standard does not specify information to be encoded. 1.1 Convention The following conventions are used in this standard: • The word “shall” indicates mandatory requirements; • The word “should” indicates requirements with some flexibility allowed in compliance methodology. Producers choosing other approaches to satisfy a “should” shall be able to show that their approach meets the intent of the standard’s requirement; • The words “typical”, “example”, “for reference” or “e. g.” indicate suggestions given for guidance only; • Appendices to this document are for information only and are provided for use as guidelines; • Dimensions used in this document are as follows. Metric millimetre (mm) sizes followed by inches (in) in parentheses, unless otherwise stated.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa enotne zahteve za kakovost in tehnične zahteve glede označevanja kovinskih delov s simboli Data Matrix v letalski, vesoljski in obrambni industriji. Standard ISO/IEC 16022 določa splošne zahteve (npr. znakovno kodiranje podatkov, pravila za popravljanje napak, dekodirni algoritem). Poleg specifikacij v standardu ISO/IEC 16022 veljajo za identifikacijo delov s takšnimi simboli tudi zahteve v tem standardu za zagotovitev elektronskega odčitavanja simbola. Postopki označevanja, ki jih zajema ta standard, so sledeči: • iglično označevanje; • laser; • elektrokemično jedkanje. Po potrebi bodo vključeni tudi dodatni postopki označevanja. Če ni podano drugače v pogodbenem poslovnem razmerju, mora podjetje, odgovorno za zasnovo dela, določiti lokacijo oznake Data Matrix. Položaj simbola naj bi omogočal optimalno osvetlitev z vseh strani za berljivost. Ta standard ne določa informacij za kodiranje. 1.1 Konvencija V tem standardu so uporabljene naslednje konvencije: • beseda »morati« pomeni obvezne zahteve; • beseda »naj« pomeni zahteve z nekaj prilagodljivost pri metodologiji skladnosti. Proizvajalci, ki izberejo druge pristope za izpolnjevanje potreb besede »naj«, morajo izkazati, da njihov pristop izpolnjuje namen zahteve standarda; • besede »običajno«, »primer«, »za sklic« ali »npr.« pomenijo predloge, ki so podani samo kot napotki; • dodatki tega dokumenta so samo informativne narave in se uporabljajo kot smernice; • mere, ki se uporabljajo v tem dokumentu, so sledeče: velikosti v metričnih milimetrih (mm), katerim v oklepajih sledijo velikosti v palcih (in), če ni drugače navedeno.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 9132:2009 - Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov 27-Jul-2016
Nadomešča SIST EN 9132:2009 - Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov 01-Mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi