SIST EN 1304:2014/A101:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1304:2014/A101:2014
Koda projekta: 00005479
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Clay roofing tiles and fittings - Products definitions and specifications
Naslov (slovenski): Opečni strešniki in fazonski kosi - Definicije in specifikacije izdelkov - Dopolnilo A101
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1304:2014/A101:2014 slovenski jezik Active SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 01.040.91 91.100.25
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka:
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for clay roofing tiles and fittings for pitched roof coverings and wall cladding and lining. It applies to all tiles and fittings as defined in Clause 3. Clay roofing tiles and clay fittings which conform to this European Standard are suitable for use as roof coverings, vertical wall cladding and lining. This European Standard defines the minimum requirements for a product which if satisfactory at the time of delivery will ensure that the product is able to perform its function in relation to the performance levels declared for it, whilst subjected to the changes that occur in such materials during normal conditions of use. The results obtained according to the European Standard apply to products at the time they are offered for sale.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za opečne strešnike in fazonske kose za obloge za poševne strehe ter zunanje in notranje obloge. Uporablja se za vse strešnike in fazonske kose iz točke 3. Opečni strešniki in opečni fazonski kosi v skladu s tem evropskim standardom so primerni za uporabo kot strešne obloge ter navpične zunanje in notranje obloge. Ta evropski standard določa minimalne zahteve za izdelek, s katerimi se bo zagotovilo, da lahko izdelek, če je v času dobave zadovoljiv, opravlja svojo funkcijo v zvezi z zanj deklariranimi ravnmi delovanja, pri čemer nanje vplivajo spremembe, do katerih pride v takih materialih v normalnih pogojih uporabe. Rezultati, pridobljeni v skladu z evropskim standardom, se uporabljajo za izdelek v času, ko je ta na prodaj.

Najbolje prodajani standardi