SIST EN 12758:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12758:2011
Koda projekta: 00129164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions and determination of properties
Naslov (slovenski): Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis in opredelitev lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12758:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 81.040.20 91.120.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Razveljavitev: 01-nov-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-11
Področje projekta (angleško): This European Standard assigns sound insulation values to all transparent, translucent and opaque glass products, described in the European Standards for basic, special basic or processed glass products, when intended to be used in glazed assemblies in buildings, and which exhibit properties of acoustic protection, either as a prime intention or as a supplementary characteristic. This document outlines the procedure, by which glass products may be rated, according to their acoustic performance which enables assessment of compliance with the acoustic requirements of buildings. Rigorous technical analysis of measurement data remains an option, but this standard is intended to enable the derivation of simpler indices of performance, which can be adopted with confidence by non-specialists. By adopting the principles of this standard the formulation of acoustic requirements in Building Codes and for product specification to satisfy particular needs for glazing is simplified. It is recognised that the acoustic test procedures contained within EN ISO 140-1 and EN ISO 140-3 relate only to glass panes and their combinations. Although the same principles should be followed as closely as possible, it is inevitable that some compromises are necessary, because of the bulkier construction of other glazing types, e.g. glass blocks, paver units, channel-shaped glass, structural glazing and structural sealant glazing. Guidelines on how to adapt the test procedures for these glazing types are offered in Clause 4. All the considerations of this standard relate to panes of glass/glazing alone. Incorporation of them into windows may cause changes in acoustic performance as a result of other influences, e.g. frame design, frame material, glazing material/method, mounting method, air tightness, etc. Measurements of the sound insulation of complete windows (glass and frame) may be undertaken to resolve such issues.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard dodeljuje vrednosti izolirnosti pred zvokom vsem prozornim, prosojnim in steklenim proizvodom, opisanim v evropskih standardih za osnovne, poosebne osnovne ali obdelane steklene proizvode, ko se uporabljajo v steklenih sklopih v stavbah in ki imajo značilnosti zvočne zaščite bodisi kot primarni namen ali kot dodatno lastnost. Ta dokument navaja postopek, po katerem se stekleni proizvodi lahko razvrstijo glede na svoj zvočni učinek, kar omogoča oceno skladnosti z zvočnimi zahtevami stavb. Stroga tehnična analiza izmerjenih podatkov še vedno ostaja možnost, vendar je ta standard namenjen izpeljavi preprostejših kazalnikov učinka, ki jih nestrokovnjaki lahko sprejmejo z zanesljivostjo. S sprejetjem načel tega standarda se poenostavi formulacija zvočnih zahtev v gradbenih predpisih in v specifikaciji proizvodov, ki zadošča posebnim potrebam za steklo. Priznava se, da postopki zvočnega preskušanja, ki jih vsebujeta EN ISO 140-1 in EN ISO 140-3, veljajo le za steklene šipe in njihove kombinacije. Čeprav je treba čim bolj upoštevati ista načela, so zaradi obsežnejše strukture drugih vrst stekla, npr. steklenih blokov, enot za tlakovanje, stekla v obliki kanala, strukturnega stekla in strukturnega tesnilnega stekla neizogibno potrebni nekateri kompromisi. Smernice o prilagajanju preskusnih postopkov za tovrstno steklo podaja klavzula 4. Vsi vidiki v tem standardu se nanašajo samo na steklene šipe. Njihova vgradnja v okna lahko povzroči spremembe zvočnega učinka, ki so posledica drugih vplivov, npr. zasnove okvirjev, materiala okvirjev, materiala/metode zasteklitve, metode namestitve, nepredušnosti itd. Za reševanje takih vprašanj se lahko izvedejo meritve zvočne izolirnosti celotnih oken (stekla in okvirja).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 12758:2019 - Steklo v gradbeništvu - Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku - Opis proizvoda, opredelitev lastnosti in pravila razširitve 11-sep-2019
Nadomešča SIST EN 12758:2004 - Steklo v stavbah – Steklo in izolirnost pred zvokom v zraku – Opis in opredelitev lastnosti 01-apr-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi