SIST EN 14656:2007+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14656:2007+A1:2010
Koda projekta: 00322027
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14656:2007+A1:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 14656:2006+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to: - extrusion presses from the exit side of the heater through associated handling, cooling and quenching equipment including, e.g. the puller, the hot saw, the run-out table, the stretcher, the cold saw, cold saw table and/or coiler when incorporated into the equipment, to a point where the extruded product is passed to associated finishing equipment. It specifies the health and safety requirements at all stages in the life of the equipment, its design, ordering, construction, use and disposal. This European Standard specifies requirements to be met by the manufacturer to ensure the health and safety of persons during construction, transport, commissioning, operation, maintenance and de-commissioning, as well as in the event of foreseeable faults as malfunctions which may occur in the equipment. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to extrusion presses when they are used as intended and under conditions which are reasonably foreseeable by the manufacturer. This European Standard is not applicable to extrusion presses which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za: - stiskalnice na izhodni strani grelca s povezano opremo za premikanje, hlajenje in gašenje, ki vključuje npr. vlačilec, vročo žago, linijo, nosilnik, hladno žago, linijo za hladno žago in/ali navijalnik, ko so vgrajeni v opremo, do točke, ko se stisnjeni proizvod preda opremi za pakiranje. Določa zdravstvene in varnostne zahteve za vse stopnje v življenjski dobi opreme, njeno zasnovo, naročanje, konstrukcijo, uporabo in odlaganje. Ta evropski standard določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec, da zagotavlja zdravje in varnost oseb med konstrukcijo, prevozom, usposobitvijo za zagon, delovanjem, vzdrževanjem in izločitvijo iz uporabe ter v primeru predvidljivih napak, kot so okvare opreme. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, pomembne za stiskalnice za iztiskanje, ko se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji, ki jih proizvajalec lahko upravičeno predvidi. Ta evropski standard ne velja za stiskalnice za iztiskanje, izdelane pred datumom njegove objave kot EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 14656:2007/kFprA1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov 01-Jun-2010
Konsolidira SIST EN 14656:2007 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi