SIST EN ISO 3506-3:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3506-3:2011
Koda projekta: 00185255
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (ISO 3506-3:2009)
Naslov (slovenski): Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 3. del: Navojni zatiči in podobni vijaki, ki niso natezno obremenjeni (ISO 3506-3:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3506-3:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 21.060.10 77.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN ISO 3506-3:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 3506 specifies the mechanical properties of set screws and similar fasteners not under tensile stress made of austenitic stainless steel, when tested over an ambient temperature range of 10 °C to 35 °C. Properties vary at higher or lower temperatures. This part of ISO 3506 applies to set screws and similar fasteners: ⎯with nominal thread diameter 1,6 mm u d u 24 mm; ⎯of triangular ISO metric threads with diameters and pitches in accordance with ISO 68-1, ISO 261 and ISO 262; ⎯of any shape. It does not apply to screws with special properties, such as weldability. NOTE The designation system of this part of ISO 3506 can be used for sizes outside the limits given in this clause (e.g. d 24 mm), provided that all applicable mechanical and physical requirements of the hardness classes are met. This part of ISO 3506 does not define corrosion or oxidation resistance in particular environments. The aim of this part of ISO 3506 is the classification of corrosion-resistant stainless steel fasteners into hardness classes. Corrosion and oxidation performances and mechanical properties for use at elevated or sub-zero temperatures can be agreed on between the user and the manufacturer in each particular case. Annex D shows how the risk of intergranular corrosion at elevated temperatures depends on the carbon content. All austenitic stainless steel fasteners are normally non-magnetic in the annealed condition; after cold working, some magnetic properties can be evident (see Annex E).
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 3506 določa mehanske lastnosti navojnih zatičev in podobnih vijakov, ki niso natezno obremenjeni, narejenih iz avstenitnega nerjavnega jekla, pri preskušanju v območju okoljske temperature med 10 °C in 35 °C. Lastnosti se spreminjajo glede na višje ali nižje temperature. Ta del ISO 3506 velja za navojne zatiče in podobne vijake: ⎯ z nazivnim premerom navoja 1,6 mm u d u 24 mm; ⎯ s trikotnimi metrskimi navoji ISO s premeri in nakloni v skladu z ISO 68-1, ISO 261 in ISO 262; ⎯ katere koli oblike. Ne velja za vijake s posebnimi lastnostmi, kot je varivost. OPOMBA: Sistem označevanja v tem delu ISO 3506 se lahko uporablja za velikosti zunaj omejitev, podanih v tej točki (npr. d 24 mm), če so izpolnjene veljavne mehanske in fizikalne zahteve razredov trdote. Ta del ISO 3506 ne opredeljuje odpornosti proti koroziji ali oksidaciji v nekaterih okoljih. Namen tega dela ISO 3506 je razvrstitev vijakov iz nerjavnega jekla, odpornega proti koroziji, v razrede trdote. O zmogljivostih, povezanih s korozijo in oksidacijo, ter mehanskih lastnostih za uporabo pri povišanih temperaturah ali temperaturah pod nič se lahko dogovorita uporabnik in proizvajalec za vsak posamezen primer. Dodatek D prikazuje, kako je tveganje za interkristalno korozijo pri povišanih temperaturah odvisno od vsebnosti ogljika. Vsi vezni elementi iz avstenitnega nerjavnega jekla so v nežarjenem stanju običajno nemagnetni; po hladni obdelavi so nekatere magnetne lastnosti očitne (glej dodatek E).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3506-3:2001 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 3. del: Navojni zatiči in podobni vijaki, ki niso natezno obremenjeni (ISO 3506-3:1997) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 3506-3:2001 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 3. del: Navojni zatiči in podobni vijaki, ki niso natezno obremenjeni (ISO 3506-3:1997) 01-Jun-2011
Nadomešča SIST ISO 3506-3:2000 - Mehanske lastnosti korozijsko odpornih nerjavnih jekel - 3. del: Navojni zatiči in podobne zveze, vzdolžno neobremenjene 01-May-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi