SIST EN 50173-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50173-5:2018
Koda projekta: 64836
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 5. del: Podatkovna središča
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50173-5:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 50173-5:2018
Področje projekta (angleško): This standard specifies generic cabling within computer room spaces in data centre premises, or data centre spaces within other types of building. It covers balanced cabling and optical fibre cabling. This standard specifies directly or via reference to EN 50173-1 the: - structure and minimum configuration for generic cabling within data centre spaces; - interfaces at the external network interface (ENI) and equipment outlet (EO); - performance requirements for cabling links and channels; - implementation requirements and options; - performance requirements for cabling components; - conformance requirements and verification procedures. This standard has taken into account requirements specified in application standards listed in EN 50173-1. Safety and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this standard can be of assistance in meeting these standards and regulations.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa univerzalne kable, napeljane v računalniških prostorih podatkovnih središč ali podatkovnih središčih znotraj drugih vrst stavb. Zajema simetrične kable in kable z optičnimi vlakni. Ta standard neposredno ali s sklicem na standard EN 50173-1 določa: – strukturo in minimalno konfiguracijo univerzalnih kablov v podatkovnih središčih; – vmesnike na zunanjem omrežnem vmesniku (ENI) in vtičnici za opremo (EO); – zahteve za zmogljivost kabelskih povezav in kanalov; – zahteve in možnosti za izvedbo; – zahteve za zmogljivost kabelskih komponent; – zahteve za skladnost in postopke preverjanja. Ta standard upošteva zahteve, določene v standardih za uporabo, navedenih v standardu EN 50173-1. Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) ne spadajo na področje uporabe tega standarda ter so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar so lahko informacije iz tega standarda v pomoč pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008/A2:2013 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča - Dopolnilo A2 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008/A1:2011/AC:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 5. del: Podatkovna središča - Dodatek A1- Popravek AC 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 5. del: Podatkovna središča - Dodatek A1 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008/A1:2011/AC:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 5. del: Podatkovna središča - Dodatek A1- Popravek AC 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008/A2:2013 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča - Dopolnilo A2 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50173-5:2008 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi pokabljenja - 5. del: Podatkovna središča 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi