SIST EN 61226:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61226:2010
Koda projekta: 22243
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions (IEC 61226:2009)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Klasifikacija funkcij merilne in nadzorne opreme (IEC 61226:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61226:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Razveljavitev: 01-Sep-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-09
Referenčna oznaka: EN 61226:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes a method of classification of the information and command functions for nuclear power plants, and the I&C systems and equipment that provide those functions, into categories that designate the importance to safety of the function. The resulting classification then determines relevant design criteria. The design criteria are the measures of quality by which the adequacy of each function in relation to its importance to plant safety is ensured. In this standard, the criteria are those of functionality, reliability, performance, environmental durability (including seismic) and quality assurance (QA). This standard is applicable to all the information and command functions and the instrumentation and control (I&C) systems and equipment that provide those functions. The functions, systems and equipment under consideration provide automated protection, closed or open loop control and information to the operating staff. They keep the NPP conditions inside the safe operating envelope and provide automatic actions, or enable manual actions, that prevent or mitigate accidents, or that prevent or minimize radioactive releases to the site or wider environment. The I&C functions that fulfil these roles safeguard the health and safety of the NPP operators and the public.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja metodo klasifikacije merilnih in nadzornih funkcij za jedrske elektrarne, in merilnih in nadzornih sistemov in opreme za zagotavljanje te funkcije, v kategorije, ki funkciji pripisujejo pomembnost za zagotavljanje varnosti. Posledična klasifikacija nato določa ustrezna merila za načrtovanje. Merila za načrtovanje so ukrepi kakovosti, s katerimi se zagotovi ustreznost vsake funkcije glede na njeno pomembnost za zagotavljanje varnosti elektrarne. V tem standardu so merila funkcionalnosti, zanesljivosti, učinkovitosti, okoljske trajnosti (vključno s potresno) in zagotavljanja kakovosti (QA). Ta standard se uporablja za vse informacijske in nadzorne funkcije ter merilne in nadzorne sisteme in opremo za zagotavljanje te funkcije. Obravnavane funkcije, sistemi in oprema zagotavljajo avtomatsko zaščito, nadzor z zaprto ali odprto zanko ter obveščanje operativnega osebja. Stanje v jedrski elektrarni ohranjajo znotraj varnega operativnega ovoja in zagotavljajo avtomatske ukrepe ali omogočijo ročne ukrepe, ki preprečijo ali ublažijo nesreče ali ki preprečijo ali minimizirajo radioaktivne izpuste na lokaciji ali v širše okolje. Funkcije merilne in nadzorne opreme, ki izpolnjujejo te naloge, varujejo zdravje in varnost operaterjev jedrskih elektrarn in javnosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61226:2021 - Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Kategorizacija funkcij in klasifikacija sistemov (IEC 61226:2020) 20-Jul-2021
Revidiran SIST EN IEC 61226:2021 - Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Kategorizacija funkcij in klasifikacija sistemov (IEC 61226:2020) 22-Dec-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi