SIST EN 15313:2016

Oznaka standarda: SIST EN 15313:2016
Koda projekta: 00256656
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-service and off-vehicle wheelset maintenance
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zahteve za kolesne dvojice med vožnjo - Vzdrževanje kolesnih dvojic v vgrajenem in razstavljenem stanju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15313:2016 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Referenčna oznaka: EN 15313:2016
Področje projekta (angleško): To ensure safety and interoperability, this European Standard gives:  the limits for in-service and off-vehicle wheelsets;  the operations to be carried out for which the specific values (and/or criteria) remain to be defined in the maintenance plan. This European Standard applies to wheelsets complying with the following European Standards:  EN 12080, EN 12081, EN 12082;  EN 13103, EN 13104;  EN 13260, EN 13261, EN 13262;  EN 13979-1;  EN 13715, that comprise:  the axle with wheel diameters greater than or equal to 330 mm;  axle boxes with bearings and grease. This European Standard is also applicable to wheelsets:  fitted with brake discs, final drive, transmission or noise-damping systems, as appropriate;  not complying with the above European Standards, but complying with the international requirements in force before the approval of these standards;  with tyred wheels;  with resilient wheels. For bilateral and domestic traffic, this European Standard may be applied, noting that different values may be used. All dimensions in this European Standard are in millimetres (mm). NOTE The requirements to be met by components other than axles, wheels, axle boxes, bearings and grease (e.g. brake disc, final drive, transmission, noise-damping systems, etc.) shall be defined in a specific document.
Področje projekta (slovensko): Za zagotavljanje varnosti in medsebojne uporabnosti ta evropski standard določa: omejitve za kolesne dvojice v vgrajenem in razstavljenem stanju; potrebne postopke, za katere je treba v načrtu vzdrževanja definirati specifične vrednosti (in/ali kriterije). Ta evropski standard se uporablja za kolesne dvojice, ki so v skladu z naslednjimi evropskimi standardi:  EN 12080, EN 12081, EN 12082;  EN 13103, EN 13104;  EN 13260, EN 13261, EN 13262;  EN 13979-1;  EN 13715, kar zajema: os s premerom kolesa, večjim ali enakim 330 mm; pestnice z ležaji in mastjo. Ta evropski standard se uporablja tudi za kolesne dvojice: opremljene z zavornimi diski, končno prestavo, menjalnikom ali sistemi za dušenje hrupa, kot je ustrezno; ki niso skladne z zgoraj navedenimi evropskimi standardi, vendar so v skladu z mednarodnimi zahtevami, ki so bile v veljavi pred odobritvijo teh standardov; s kolesi s pnevmatiko; z odpornimi kolesi. Standard se lahko uporablja za dvostranski in notranji promet, pri čemer se lahko vrednosti razlikujejo. Vse dimenzije v tem evropskem standardu so podane v milimetrih (mm). OPOMBA: zahteve, ki jih morajo izpolnjevati drugi sestavni deli, razen osi, koles, pestnic, ležajev in masti (npr. zavorni disk, končna prestava, menjalnik, sistem za dušenje hrupa itd.), je treba določiti v posebnem dokumentu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15313:2010 - Železniške naprave - Zahteve za vzdrževanje kolesnih dvojic - Vzdrževanje kolesnih dvojic med obratovanjem in vzdrževanje demontiranih kolesnih dvojic 20-Apr-2016
Revidiran SIST EN 15313:2010 - Železniške naprave - Zahteve za vzdrževanje kolesnih dvojic - Vzdrževanje kolesnih dvojic med obratovanjem in vzdrževanje demontiranih kolesnih dvojic 01-Oct-2015
Revidiran oSIST prEN 15313:2022 - Železniške naprave - Zahteve za kolesne dvojice med vožnjo - Vzdrževanje kolesnih dvojic v vgrajenem in razstavljenem stanju 23-Sep-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi