SIST EN 50156-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50156-1:2015
Koda projekta: 21846
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
Naslov (slovenski): Električna oprema za peči in pomožno opremo - 1. del: Zahteve za zasnovo in vgradnjo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50156-1:2015 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 50156-1:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to the application design and installation of electrical equipment, control circuits and safety-related systems for furnaces which are operated with solid, liquid or gaseous fuels and their ancillary equipment. It specifies requirements to meet the operating conditions of furnaces, to reduce the hazards of combustion and to protect the heated systems from damage e.g. by overheating. Such furnaces and the electrical equipment may be part by way of example of the following plant: a) water heating systems; b) steam boiler installations (steam and hot-water boilers) and heat recovery steam boilers; NOTE 1 The requirements of this standard apply according to the electrical equipment of electrically heated steam boilers. NOTE 2 Seagoing vessels and offshore facilities are governed by International Maritime Law and as such are not within the scope of this standard. These requirements may be used for such facilities. c) warm air heaters; d) hot-gas heaters; e) heat exchanger systems; f) combustion chambers of stationary turbines; g) as long as no other standard is applicable for combined heat and power stations, we recommend the use of the requirements of this standard; h) This standard may also be used as reference for electrical equipment requirements for thermoprocessing equipment. The requirements in this standard are not applicable to electrical equipment for: i) non-electrically heated appliances and burner control systems for household and similar purposes; j) furnaces using technologies for the direct conversion of heat into electrical energy; k) combustion chambers of non-stationary prime movers and turbines; l) central oil supply systems for individual heating appliances; m) furnaces using solid fuels for heating purposes for household use with a nominal thermal output up to 1 MW; n) furnaces which are used to heat process fluids and gasses in chemical plant. This European Standard may be used as a basis for the requirements placed on electrical equipment for furnaces, which are excluded from its field of application.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za zasnovo in vgradnjo električne opreme, krmilnih tokokrogov in z varnostjo povezanih sistemov za peči, ki delujejo na trdna, tekoča ali plinasta goriva, ter njihove pomožne opreme. Določa zahteve za izpolnjevanje operativnih pogojev peči, zmanjšanje nevarnosti zgorevanja in varovanje gretih sistemov pred poškodbami, npr. zaradi pregrevanja. Take peči in električna oprema so lahko del naslednjih obratov: a) sistemov za gretje vode; b) naprav s parnim kotlom (parni in toplovodni kotli) ter parnih kotlov z vračanjem toplote; OPOMBA 1: Zahteve tega standarda se uporabljajo v skladu z električno opremo električno ogrevanih parnih kotlov. OPOMBA 2: Pomorska plovila in opremo na odprtem morju ureja mednarodno pomorsko pravo, kot taka pa so zunaj področja uporabe tega standarda. Te zahteve se lahko uporabljajo za tako opremo. c) grelnikov zraka; d) plinskih grelnikov; e) sistemov toplotnih prenosnikov; f) zgorevalnikov nepremičnih turbin; g) dokler se za postaje za soproizvodnjo toplote in električne energije ne uporabljajo drugi standardi, priporočamo uporabo zahtev v okviru tega standarda; h) ta standard se lahko uporablja tudi kot sklicevanje za zahteve glede električne opreme za termopredelovalno opremo. Zahteve v tem standardu se ne uporabljajo za električno opremo za: i) neelektrično segrevane aparate ter sisteme s samodejnim nadzorom gorilnikov za gospodinjske in podobne namene; j) peči, ki uporabljajo tehnologije za neposredno pretvorbo toplote v električno energijo; k) zgorevalnike premičnih lokomotiv in turbin; l) centralne sisteme za dobavo olja za posamezne ogrevalne naprave; m) peči, ki uporabljajo trdna goriva za ogrevanje za gospodinjsko uporabo z nazivnim toplotnim izhodom do 1 MW; n) peči, ki se uporabljajo za segrevanje procesnih tekočin in plinov v kemičnem obratu. Ta evropski standard se lahko uporablja kot podlaga za zahteve glede električne opreme za peči, ki so zunaj njegovega polja uporabe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50156-1:2006 - Električna oprema za peči in pomožno opremo – 1. del: Zahteve za zasnovo in inštalacijo naprave 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi