SIST EN 62542:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62542:2014
Koda projekta: 22976
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
Naslov (slovenski): Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62542:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem
ICS: 13.020.01 29.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN 62542:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies generic terms and definitions that are related to environmental standardization within the IEC. It serves as a glossary of terminology to be considered for environmental aspects of relevant work in IEC. The terms cover environmental issues that are relevant for electrotechnical products across all product life cycle stages, including but not limited to - design and supply chain aspects in general, - use and declaration of materials, - analytics of environmentally relevant substances, - aspects relating to climate protection, - power consumption and energy efficiency, - environmental information, - end of life treatment. This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of horizontal standards in the preparation of its publications. The contents of this horizontal standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zajema splošne izraze in definicije, ki so povezane z okoljsko standardizacijo v okviru IEC. Uporablja se kot terminološki glosar, ki se upošteva pri okoljskih vidikih ustreznega dela v IEC. Izrazi, ki zajemajo okoljske težave, ki so pomembne za elektrotehnične izdelke v vseh življenjskih ciklih izdelka, vključno z, a ne omejeno na, – splošne vidike zasnovne in dobavne verige, – uporabo in deklaracijo materialov, – analitiko okoljsko ustreznih snovi, – vidike varovanja podnebja, – porabo energije in energijsko učinkovitostjo, – okoljske informacije, – obdelavo po preteku uporabnosti. Ta horizontalni standard je namenjen predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodila IEC Guide 108. Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo horizontalne standarde, kadar je to primerno. Vsebina tega horizontalnega standarda se ne uporablja, razen če je izrecno navedena ali zajeta v ustreznih publikacijah.

Najbolje prodajani standardi