SIST EN 62343:2018

Oznaka standarda: SIST EN 62343:2018
Koda projekta: 62568
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dynamic modules - General and guidance (IEC 62343:2017)
Naslov (slovenski): Dinamični moduli - Splošno in navodilo (IEC 62343:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62343:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Področje projekta (angleško): IEC 62343 applies to all commercially available optical dynamic modules and devices. It describes the products covered by the IEC 62343 series, defines terminology, fundamental considerations and basic approaches. The object of this document is to • establish uniform requirements for operation, reliability and environmental properties of dynamic modules (DMs) to be implemented in the appropriate DM standard, and • provide assistance to the purchaser in the selection of consistently high-quality DM products for his particular applications, as well as in the consultation of the appropriate specific DM standard(s). This document covers performance templates, performance standards, reliability qualification requirements, hardware and software interfaces and related testing methods. Since a dynamic module integrates an optical module/device, printed wiring board, and software/firmware, the standards developed in the series will mimic appropriate existing standards. On the other hand, since "dynamic module" is a relatively new product category, the dynamic module standards series will not be bounded by the existing practices where requirements differ. The safety standards as related to dynamic modules are mostly optical power considerations, which is covered by IEC TC 76: Optical radiation safety and laser equipment.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 62343 se uporablja za vse optične dinamične module in naprave, ki so na voljo na tržišču. Opisuje izdelke, ki jih zajema skupina standardov IEC 62343-X, določa terminologijo, glavne dejavnike in osnovne pristope. Namen tega dokumenta je: • vzpostaviti enotne zahteve za delovanje, zanesljivost in okoljske lastnosti dinamičnih modulov (DM), ki bodo vključene v ustrezne standarde modulov DM; in • zagotoviti pomoč kupcu pri izbiri izdelkov DM z dosledno visoko kakovostjo za njegov način uporabe in ustreznih standardov za module DM. Ta dokument zajema predloge delovanja, standarde delovanja, kvalifikacijske zahteve glede zanesljivosti, vmesnike strojne in programske opreme ter povezane preskusne metode. Ker dinamični modul vključuje optični modul/napravo, tiskano vezje ter programsko/strojno opremo, bodo standardi, razviti v tej seriji, posnemali ustrezne obstoječe standarde. Ker pa je »dinamični modul« relativno nova kategorija izdelka, obstoječe prakse ne bodo zavezujoče za skupine standardov za dinamični modul, kjer se zahteve razlikujejo. Varnostni standardi, povezani z dinamičnimi moduli, obravnavajo zlasti optično moč, kar zajema standard IEC TC 76: Varnost pri optičnem sevanju in laserska oprema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62343:2013 - Dinamični moduli in naprave - Splošno in navodilo 13-nov-2017
Revidiran SIST EN 62343:2013 - Dinamični moduli in naprave - Splošno in navodilo 19-apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi