SIST EN ISO 25178-73:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 25178-73:2019
Koda projekta: 00290213
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures (ISO 25178-73:2019)
Naslov (slovenski): Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: ravna - 73. del: Izrazi in definicije za površinske napake pri meritvah materiala (ISO 25178-73:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 25178-73:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 01.040.17 17.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 25178-73:2019
Področje projekta (angleško): This part of ISO 25178 deals with geometrical defects that may be present on the surfaces of material measures and calibration specimens conforming to ISO 5436-1 and ISO 25178-70. It defines classes of these geometrical defects, and defines terms for ways of responding to these defects. This part of ISO 25178 is applicable as follows: a) to help customers and users of material measures for surface metrology specify their nominal features (ideal geometrical properties) when purchasing them from manufacturers and suppliers; b) to enable users of material measures to formulate their own rules and policies for responding to the occurrence of defects in such a way as to minimise the uncertainty of their own measurements. c) to enable calibration laboratories and their customers to agree a common policy on how to treat defects on a material measure that has been sent for calibration; d) to educate users of material measures about the different significance and importance of different kinds of defect; e) for other GPS standards which make reference to the issue of selection of measuring locations, or selection of areas to be measured or to be avoided in measurement.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 25178 obravnava geometrijske napake, ki so lahko prisotne na površinah materialov in kalibracijskih preskušancev v skladu s standardoma ISO 5436-1 in ISO 25178-70. Opredeljuje razrede teh geometrijskih napak in določa načine odzivanja na te pomanjkljivosti. Ta del standarda ISO 25178 se uporablja za: a) pomoč kupcem in uporabnikom meritev materialov pri meroslovju površin, da pri nakupu od proizvajalcev in dobaviteljev določijo njihove nazivne lastnosti (idealne geometrijske lastnosti); b) podporo uporabnikom meritev materialov, da oblikujejo svoja pravila in pravilnike za odzivanje na pojavljanje napak s tem, da zmanjšajo negotovost svojih lastnih meritev; c) podporo laboratorijem za umerjanje in njihovim strankam, da se dogovorijo o skupni politiki ravnanja z napakami pri meritvah materialov, poslanih na umerjanje; d) izobraževanje uporabnikov meritev materialov o različnem pomenu in pomenu različnih vrst napak; e) druge standarde GPS, ki se sklicujejo na vprašanje izbire merilnih mest ali izbire območij, ki jih je treba izmeriti oziroma se jih pri merjenju izogibati.

Najbolje prodajani standardi