SIST EN 15907:2010

Oznaka standarda: SIST EN 15907:2010
Koda projekta: 00372003
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures
Naslov (slovenski): Identifikacija filmov - Izboljšanje interoperabilnosti metapodatkov - Nabor in struktura elementov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15907:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.240.30 37.060.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: EN 15907:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a set of metadata for the description of cinematographic works, as well as a terminology for use by parties wishing to exchange such descriptive metadata. It also defines some basic entities and relationships useful for defining data models as well as for structuring hierarchically ordered and serialised representations of metadata about cinematographic works including their variants, manifestations, and items. Specific vocabularies for values of elements and attributes are mandated only in selected cases, and only if these vocabularies are actively maintained by a standardisation body.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa nabor metapodatkov za opisovanje filmskih del, kot tudi terminologijo, ki jo uporabljajo stranke, ki želijo izmenjati takšne opisne metapodatke. Prav tako opredeljuje nekatere osnovne subjekte in odnose, ki so uporabni za definiranje podatkovnih modelov kot tudi za strukturiranje hierarhično in v serije urejenih predstavitev metapodatkov o filmskih delih, vključno z njihovimi variantami, pojavnimi oblikami in elementi. Posebni slovarji za vrednosti prvin in atributov so dodeljeni samo v izbranih primerih, in samo če te slovarje aktivno vzdržuje standardizacijski organ.

Najbolje prodajani standardi