SIST EN 61347-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 61347-1:2015
Koda projekta: 24757
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
Naslov (slovenski): Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61347-1:2015 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.130.01 29.140.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 61347-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61347 specifies general and safety requirements for lamp controlgear for use on d.c. supplies up to 250 V and/or a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz. This standard also covers lamp controlgear for lamps which are not yet standardized. Tests dealt with in this standard are type tests. Requirements for testing individual lamp controlgear during production are not included. Requirements for semi-luminaires are given in IEC 60598-1:2014 (see definition 1.2.60). Particular requirements for controlgears providing safety extra low voltage (from now on SELV) are given in Annex L. It can be expected that lamp control gear which comply with this standard will not compromise safety between 90 % and 110 % of their rated supply voltage in independent use and when operated in luminaires complying with the safety standard IEC 60598-1 and the relevant part IEC 60598-2-xx and with lamps complying with the relevant lamp standards. Performance requirements may require tighter limits.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61347 določa splošne in varnostne zahteve za stikalne naprave za sijalke za uporabo pri enosmernem napajanju do 250 V in/ali izmeničnem napajanju do 1000 V pri 50 Hz ali 60 Hz. Ta standard obravnava tudi stikalne naprave za sijalke, ki še niso standardizirane. Preskusi, obravnavani v tem standardu, so tipski preskusi. Zahteve za preskušanje posameznih stikalnih naprav za sijalke med proizvodnjo niso vključene. Zahteve za polsvetilke so podane v standardu IEC 60598-1:2014 (glej definicijo 1.2.60). Posebne zahteve za stikalne naprave, ki zagotavljajo varnostno nizko napetost (v nadaljevanju: SELV) so navedene v dodatku L. Pričakuje se lahko, da stikalne naprave za sijalke, ki so v skladu s tem standardom, ne bodo ogrožale varnosti med 90 % do 110 % nazivne napajalne napetosti pri neodvisni rabi in kadar delujejo v svetilkah, ki so v skladu z varnostnim standardom IEC 60598-1 in ustreznim delom standarda IEC 60598-2-xx, ter v sijalkah, ki so v skladu z ustreznimi standardi za sijalke. Za zahteve glede zmogljivosti so potrebne strožje omejitve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 61347-1:2015/A1:2021 - Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve - Dopolnilo A1 (IEC 61347-1:2015/A1:2017) 19-Jul-2016
Nadomešča SIST EN 61347-1:2008 - Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve (IEC 61347-1:2007, spremenjen) 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi