SIST EN ISO 4264:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4264:2018
Koda projekta: 00019522
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four variable equation (ISO 4264:2018)
Naslov (slovenski): Naftni proizvodi - Izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov po enačbi s štirimi spremenljivkami (ISO 4264:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4264:2018 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN ISO 4264:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies a procedure for the calculation of the cetane index of middle-distillate fuels from petroleum-derived sources. The calculated value is termed the “cetane index by four-variable equation”. Throughout the remaining text of this document, the term “cetane index” implies cetane index by four-variable equation. This document is applicable to fuels containing non-petroleum derivatives from tar sand and oil shale. It is not applicable to pure hydrocarbons, nor to distillate fuels derived from coal. Cetane index calculations do not take into account the effects from additives used to enhance the Cetane number. NOTE 1 This document was originally developed using a matrix of fuels, some of which contain non-petroleum derivatives from tar sands and oil shale. NOTE 2 The cetane index is not an alternative way to express the cetane number; it is a supplementary tool, to be used with due regard for its limitations. NOTE 3 The cetane index is used to estimate the cetane number of diesel fuel when a test engine is not available to determine this property directly, or when insufficient sample is available for an engine rating. The most suitable range of fuel properties for application of this document is as follows: Fuel property Range Cetane number 32,5 to 56,5 Density at 15 °C, kg/m3 805,0 to 895,0 10 % (V/V) distillation recovery temperature, °C 171 to 259 50 % (V/V) distillation recovery temperature, °C 212 to 308 90 % (V/V) distillation recovery temperature, °C 251 to 363 Within the range of cetane number (32,5 to 56,5), the expected error of the prediction via the cetane index equation will be less than ±2 cetane numbers for 65 % of the distillate fuels examined. Errors can be greater for fuels whose properties fall outside this range of application. As a consequence of sample-specific biases observed, the expected error can be greater even when the fuel’s properties fall inside the recommended range of application. Therefore, users can assess the required degree of prediction agreement to determine the fitness-for-use of the prediction. NOTE 4 Sample specific biases were observed for distillate fuels containing FAME (fatty acid methyl ester).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek za izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov iz virov, pridobljenih iz nafte. Izračunana vrednost se imenuje »cetanski indeks po enačbi s štirimi spremenljivkami«. V nadaljevanju besedila tega dokumenta izraz »cetanski indeks« pomeni cetanski indeks po enačbi s štirimi spremenljivkami. Ta dokument se uporablja za goriva z nenaftnimi derivati iz katranskega peska in naftnega skrilavca. Ne uporablja se za čiste ogljikovodike ali za destilatna goriva, pridobljena iz premoga. Izračuni cetanskega indeksa ne upoštevajo učinkov aditivov za zvišanje cetanskega števila. OPOMBA 1 Ta dokument je bil prvotno razvit z uporabo matrice goriv, od katerih nekatera vsebujejo nenaftne derivate iz katranskega peska in naftnega skrilavca. OPOMBA 2 Cetanski indeks ni alternativni način izražanja cetanskega števila; to je dodatno orodje, pri katerem je treba upoštevati njegove omejitve. OPOMBA 3 Cetanski indeks se uporablja za oceno cetanskega števila dizelskega goriva za neposredno določanje te lastnosti, če ni na voljo preskusnega motorja ali v primeru nezadostnega vzorca za oceno motorja. Najustreznejši razpon lastnosti goriva za uporabo tega dokumenta je: Razpon lastnosti goriva Cetansko število 32,5–56,5 Gostota pri 15 °C, kg/m3 805,0–895,0 10–odstotna (V/V) destilacija, obnovitvena temperatura, 171–259 °C 50–odstotna (V/V) destilacija, obnovitvena temperatura, 212–308 °C 90–odstotna (V/V) destilacija, obnovitvena temperatura, 251–363 °C V razponu cetanskega števila (32,5–56,5) je pričakovana napaka napovedi z enačbo cetanskega indeksa pri 65 % pregledanih destilacijskih goriv manj kot ± 2 cetanski števili. Napake so lahko večje pri gorivih z lastnostmi izven tega območja uporabe. Kot posledica opažene pristranskosti pri posameznih vzorcih so pričakovane napake lahko večje tudi v primeru, da so lastnosti goriva v priporočenem obsegu uporabe. Zato lahko uporabniki ocenijo zahtevano stopnjo dogovora o napovedi, da določijo primernost za uporabo napovedi. OPOMBA 4 Pristranskost pri posameznih vzorcih je bila opažena pri destilatnih gorivih, ki vsebujejo FAME (metilne estre maščobnih kislin).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4264:2007/A1:2013 - Naftni proizvodi - Izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov po enačbi s štirimi spremenljivkami (ISO 4264:2007/Amd 1:2013) 01-okt-2018
Nadomešča SIST EN ISO 4264:2007 - Naftni proizvodi - Izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov po enačbi s štirimi spremenljivkami (ISO 4264:2007) 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi