SIST EN 484:2019

Oznaka standarda: SIST EN 484:2019
Koda projekta: 00181060
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use
Naslov (slovenski): Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Prostostoječi kuhalniki, vključno z žarom za zunanjo uporabo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 484:2019 angleški jezik Active SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 97.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Področje projekta (angleško): This standard specifies constructional and performance characteristics, safety specifications and rational use of energy, relevant test methods and marking of independent stoves, side burners, covered burners, open burners, contact grills, radiant grills, burning liquefied petroleum gas, referred to in the body of the text as "appliances". This standard covers appliances, used outdoors and operating with the gases indicated in 4.1 and according to the categories specified in 4.2. This standard applies to these appliances and their functional sections whether or not the latter are independent or incorporated into an assembly. Appliances supplied with third family gas at pressures greater those defined in 4.2 are outside the field of application of this standard. Appliances used in leisure vehicles and boats are outside the field of application of this standard. Independent stove burners, whose nominal heat input is below 1,16 kW and grills, are not subject to any special requirement concerning the rational use of energy due to their low rate and their use for short periods of time. This European Standard does not state all applicable requirements for integral equipments of other nature (for example barbecues covered by EN 498). This standard does not cover regulators that must be used with those appliances and covered by EN 16129.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa konstrukcijske značilnosti in značilnosti delovanja, varnostne specifikacije in racionalno uporabo energije, pomembne preskusne metode in označevanje prostostoječih štedilnikov, stranskih gorilnikov, pokritih gorilnikov, odprtih gorilnikov, žarov s ploščo, žarov s sevanjem na utekočinjeni naftni plin, ki so v telesu besedila označeni z besedo »aparati«. Ta evropski standard zajema pripomočke, ki se uporabljajo na prostem in delujejo na pline, navedene v točki 4.1, ter skladno s kategorijami, določenimi v točki 4.2. Ta standard se uporablja za te aparate in njihove funkcionalne dele, ne glede na to, ali so ti deli prostostoječi ali vgrajeni v sestav. Aparati na plin tretje družine pri tlaku, ki presega tlak iz točke 4.2, so zunaj področja uporabe tega standarda. Aparati, ki se uporabljajo v vozilih za prosti čas in čolnih, so zunaj področja uporabe aparatov tega standarda. Za gorilnike na prostostoječih štedilnikih, ki imajo nazivno toplotno moč pod 1,16 kW, in žare ne veljajo nobene posebne zahteve glede racionalne uporabe energije zaradi njihove nizke stopnje in kratkotrajne uporabe. V tem evropskem standardu niso navedene vse veljavne zahteve za sestavno opremo druge narave (na primer žari, zajeti v standardu EN 498). Ta standard ne zajema regulatorjev, ki se morajo uporabljati s temi aparati, in regulatorjev, ki jih zajema standard EN 16129.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 484:1997 - Specifikacija za plinske aparate na utekočinjen naftni plin - Prostostoječi kuhalniki, vključno z žarom za zunanjo uporabo 01-jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi