SIST EN ISO 15009:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15009:2016
Koda projekta: 00444099
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO 15009:2016)
Naslov (slovenski): Kakovost tal - Določevanje hlapnih aromatskih ogljikovodikov, naftalena in hlapnih halogeniranih ogljikovodikov s plinsko kromatografijo - Metoda "purge-and-trap" s toplotno desorpcijo (ISO 15009:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15009:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.080.10 71.040.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN ISO 15009:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for quantitative gas-chromatographic determination of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons in soil. This International Standard is applicable to all types of soil. NOTE In the case of unsaturated peaty soils, absorption of the extraction solution may occur. The lower limit of quantification is dependent on the equipment used and the quality of the methanol grade used for the extraction of the soil sample. Under the conditions specified in this International Standard the following limits of quantification apply (expressed on basis of dry matter): Typical limit of quantification when using GC-FID: — Volatile aromatic hydrocarbons: 0,1 mg/kg Typical limit of quantification when using GC-ECD: — Volatile halogenated hydrocarbons: 0,01 mg/kg Lower limits of quantification for some compounds can be achieved by using mass spectrometry (MS) with selected ion detection.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za določevanje hlapnih aromatskih ogljikovodikov, naftalena in hlapnih halogeniranih ogljikovodikov v tleh s kvantitativno plinsko kromatografijo. Ta mednarodni standard se uporablja za vse vrste tal. OPOMBA: V primeru nenasičenih šotnih tal lahko pride do absorpcije ekstrakcijske raztopine. Nižja mejna vrednost kvantifikacije je odvisna od uporabljene opreme in kakovosti stopnje metanola, ki se uporablja za ekstrakcijo vzorca tal. Pod pogoji, določenimi v tem mednarodnem standardu, se uporabljajo naslednje mejne vrednosti kvantifikacije (izraženo na podlagi suhe snovi): Običajna mejna vrednost kvantifikacije pri uporabi plinske kromatografije/plamenske ionizacijske detekcije: – hlapni aromatski ogljikovodiki: 0,1 mg/kg Običajna mejna vrednost kvantifikacije pri uporabi plinske kromatografije/detektorja na zajetje elektronov: – hlapni halogenirani ogljikovodiki: 0,01 mg/kg Nižje mejne vrednosti kvantifikacije za nekatere zmesi se lahko dosežejo z masno spektrometrijo (MS) z izbrano detekcijo iona.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15009:2013 - Kakovost tal - Določevanje hlapnih aromatskih ogljikovodikov, naftalena in hlapnih halogeniranih ogljikovodikov s plinsko kromatografijo - Metoda "purge-and-trap" s toplotno desorpcijo (ISO 15009:2012) 01-dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi