SIST EN 50518:2019

Oznaka standarda: SIST EN 50518:2019
Koda projekta: 25281
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Monitoring and alarm receiving centre
Naslov (slovenski): Nadzorni in sprejemni centri za alarme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50518:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 50518:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the minimum requirements for monitoring, receiving and processing of alarm messages generated by alarm systems taking place as an integrated part of the total fire safety and security solution. For the purpose of this standard, the term “alarm” is used in the broad sense to include fault, status and other messages received from one or more of a range of safety and security alarm systems such as but not limited to fire detection and fire alarm systems, fixed fire fighting systems, intrusion and hold-up alarm systems, access control systems, video surveillance systems, social alarms systems and combinations of such systems. This standard gives requirements for two categories of ARC, category I and category II. A category I ARC will be designed, constructed and operated to a higher standard with respect to construction, security and integrity than a category II ARC. The categorization is determined according to the type(s) of alarm messages handled. Category I: ARCs handling messages from:  I&HAS’s;  access control systems;  VSS in security applications that require an emergency response (for example loss prevention);  people monitoring and object tracking systems for security applications;  alarm messages handled by category II ARCs;  combinations of the above systems. Category II: ARC’s handling messages from:  fire alarm systems;  fixed firefighting systems;  social alarm systems;  audio/video door entry systems;  VSS in non-security applications (for example traffic flow);  people monitoring and object tracking systems for non-security applications;  elevator emergency systems;  combinations of the above systems. The requirements apply to ARC’s (whether established in single or multiple sites) monitoring and processing alarms generated by systems installed at other locations and also to ARC’s monitoring solely alarms from systems within their own site. The standard includes functional and specific requirements supporting the services of an ARC. The standard does NOT apply to  alarm systems used for non-civil purposes;  alarm systems for medical or health applications.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa minimalne zahteve za spremljanje, sprejemanje in obdelavo alarmnih sporočil iz alarmnih sistemov, ki so sestavni del celotne požarne in varnostne rešitve. V tem standardu se izraz »alarm« uporablja v širšem pomenu in vključuje napake, stanje ter druga sporočila, prejeta iz enega ali več različnih varnostnih in varnostno-alarmnih sistemov, kot so sistemi za odkrivanje in javljanje požara, fiksni sistemi za gašenje požarov, sistemi za javljanje vloma in ropa, sistemi za nadzor dostopa, videonadzorni sistemi, sistemi socialnih alarmov ter kombinacije takih sistemov, vendar ne omejeno na našteto. Ta standard določa zahteve za dve kategoriji sprejemnih centrov za alarme, kategorijo I in kategorijo II. Sprejemni center za alarme kategorije I ima glede zgradbe, varnosti in celovitosti zahtevnejšo zasnovo, zgradbo ter delovanje kot sprejemni center za alarme kategorije II. Kategorizacija se določi glede na vrsto(-e) alarmnih sporočil. Kategorija I: sprejemni centri za alarme, ki obdelujejo sporočila iz: - sistemov za javljanje vloma in ropa; - sistemov za nadzor dostopa; - videonadzornih sistemov v varnostnih aplikacijah, ki zahtevajo odziv v sili (na primer preprečevanje izgub); - sistemov za nadzor ljudi in spremljanje predmetov za varnostne aplikacije; - alarmnih sporočil, ki jih obravnavajo sprejemni centri za alarme kategorije II; - kombinacij zgornjih sistemov. Kategorija II: sprejemni centri za alarme, ki obdelujejo sporočila iz: - sistemov za javljanje požara; - fiksnih sistemov za gašenje požarov; - sistemov socialnih alarmov; - avdio/video vhodnih sistemov; - videonadzornih sistemov v aplikacijah, ki niso povezane z varovanjem (na primer tok prometa); - sistemov za nadzor ljudi in spremljanje predmetov za aplikacije, ki niso povezane z varovanjem; - dvižnih sistemov v sili; - kombinacij zgornjih sistemov. Zahteve veljajo za sprejemne centre za alarme (na eni ali več lokacijah), ki nadzirajo in spremljajo alarme iz sistemov, nameščenih na drugih lokacijah, in tudi za spremljanje alarmov iz sistemov znotraj njihove lastne lokacije. Standard vključuje funkcionalne in posebne zahteve, ki podpirajo storitve sprejemnega centra za alarme. Ta standard se NE uporablja za: - alarmne sisteme, ki se ne uporabljajo za civilne namene; - alarmne sisteme za medicinske ali zdravstvene namene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50518:2019/prA1:2022 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme - Dopolnilo A1 25-Nov-2021
Nadomešča SIST EN 50518-3:2013 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme - 3. del: Postopki in zahteve za delovanje 01-Nov-2019
Nadomešča SIST EN 50518-2:2013 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme - 2. del: Tehnične zahteve 01-Nov-2019
Nadomešča SIST EN 50518-1:2013 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme - 1. del: Zahteve za lokacijo in konstrukcijo 01-Nov-2019
Nadomešča SIST EN 50518-3:2013 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme - 3. del: Postopki in zahteve za delovanje 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi