SIST EN 589:2019

Oznaka standarda: SIST EN 589:2019
Koda projekta: 00019503
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 589:2019 slovenski jezik Active SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
SIST EN 589:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN 589:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered automotive LPG (Liquefied Petroleum Gas). It is applicable to automotive LPG for use in LPG engine vehicles designed to run on automotive LPG. This revision concerns lowering the sulfur limit levels, inclusion of EN 16423 and updating towards revised versions of EN 15470 and EN 15471. LPG is a highly volatile hydrocarbon liquid which is normally stored under pressure. If the pressure is released large volumes of gas will be produced which form flammable mixtures with air over the range of approximately 2 % (V/V) to 10 % (V/V). This European Standard involves the sampling, handling and testing of LPG. All procedures should be conducted away from sources of ignition such as naked flames, unprotected electrical equipment and electrostatic hazards. Testing should be performed as far as practicable under an electrically-safe ventilation hood. LPG in liquid form can cause cold burns to the skin. Protective clothing such as gloves and goggles should be worn if contact with the skin is likely to occur. Unnecessary inhalation of LPG vapour should be avoided. The operator should not be exposed to atmospheres containing more than 1 800 mg/m3 over an 8 h time-weighted average (TWA) reference period, or more than 2 250 mg/m3 over a short term, 10 min reference period. One of the tests described in this European Standard involves the operator inhaling a mixture of air and LPG vapour. Particular attention is drawn to the cautionary statement provided in A.1, where this method is referred to.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za lastnosti utekočinjenega naftnega plina (LPG) za motorna vozila pri prodaji in dobavi. Velja za utekočinjeni naftni plin, namenjen za pogon vozil z motorjem na utekočinjeni naftni plin. Ta revizija zadeva znižanje mejnih vrednosti žvepla, vključitev standarda EN 16423 in posodobitev v skladu z revidiranimi različicami EN 15470 in EN 15471. Utekočinjeni naftni plin je izjemno hlapna ogljikovodikova tekočina, ki se običajno shranjuje pod tlakom. Če se tlak sprosti, nastanejo velike količine plina, ki z zrakom tvorijo vnetljive mešanice v obsegu približno od 2 do 10 % (V/V). Ta evropski standard vključuje vzorčenje in preskušanje utekočinjenega naftnega plina ter ravnanje z njim. Vse postopke je treba izvajati na območju, kjer ni virov vžiga, kot so odprt plamen, nezaščitena električna oprema in nevarnost elektrostatike. Preskušanje je treba izvajati pod električno varno prezračevalno napo, če je to mogoče. Utekočinjeni naftni plin lahko povzroči ozebline. Če obstaja možnost stika s kožo, je treba uporabljati zaščitna oblačila, kot so rokavice in zaščitna očala. Preprečiti je treba morebitno nepotrebno vdihavanje hlapov utekočinjenega naftnega plina. Izvajalec v 8-urnem časovno tehtanem povprečnem (TWA) referenčnem obdobju naj ne bi bil izpostavljen ozračju, v katerem je več kot 1800 mg/m3 utekočinjenega naftnega plina, v kratkem 10-minutnem referenčnem obdobju pa ozračju, v katerem je utekočinjenega naftnega plina več kot 2250 mg/m3. Eden od preskusov, ki so opisani v tem evropskem standardu, vključuje izvajalca, ki vdihava mešanico zraka in hlapov utekočinjenega naftnega plina. Posebna pozornost je namenjena opozorilu iz točke A.1, ki se sklicuje na to metodo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 589:2019/oprA1:2020 - Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode 01-okt-2020
Nadomešča SIST EN 589:2008+A1:2012 - Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode 01-feb-2019
Konsolidiran z oSIST EN 589:2019+A1:2022 - Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode 22-dec-2021
Dopolnjen z SIST EN 589:2018/oprA2:2019 - Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode 30-okt-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi