SIST EN 61968-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61968-1:2013
Koda projekta: 23352
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general requirements
Naslov (slovenski): Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 1. del: Arhitektura vmesnikov in splošne zahteve (IEC 61968-1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61968-1:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 35.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Razveljavitev: 01-Jun-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-06
Referenčna oznaka: EN 61968-1:2013
Področje projekta (angleško): This Part of IEC 61968 series, is the first in a series that, taken as a whole, define interfaces for the major elements of an interface architecture for distribution management. This International Standard identifies and establishes recommendations for standard interfaces based on an Interface Reference Model (IRM). Subsequent clauses of this standard are based on each interface identified in the IRM. This set of standards is limited to the definition of interfaces. They provide for interoperability among different computer systems, platforms, and languages. Methods and technologies used to implement functionality conforming to these interfaces are recommended in IEC 61968-100. As used in IEC 61968, distribution management consists of various distributed application components for the utility to manage electrical distribution networks. These capabilities include monitoring and control of equipment for power delivery, management processes to ensure system reliability, voltage management, demand-side management, outage management, work management, automated mapping, facilities management, and metering. The IRM is specified in Clause 3.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov IEC 61968 je prvi v skupini, ki kot celota določa vmesnike za glavne elemente arhitekture vmesnikov za upravljanje distribucije. Ta mednarodni standard določa in vzpostavlja priporočila za standardne vmesnike na podlagi referenčnega modela vmesnika (IRM). Nadaljnje točke tega standarda temeljijo na vseh vmesnikih, opredeljenih v IRM. Ta sklop standardov je omejena na opredelitev vmesnikov. Zagotavljajo interoperabilnost med različnimi računalniškimi sistemi, platformami in jeziki. Metode in tehnologije, ki se uporabljajo za izvajanje funkcionalnosti v skladu s temi vmesniki, so priporočene v standardu IEC 61968-100. Kot se uporablja v standardu IEC 61968, upravljanje distribucije zajema različne distribuirane sestavne dele aplikacij za upravljanje električnih distribucijskih omrežij. Te zmogljivosti vključujejo spremljanje in krmiljenje opreme za dobavo električne energije, procese upravljanja za zagotavljanje zanesljivosti sistema, upravljanje napetosti, upravljanje na strani povpraševanja, upravljanje izpadov, upravljanje dela, avtomatizirano kartiranje, upravljanje obratov in merjenje. IRM je določen v točki 3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61968-1:2020 - Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno enegijo - Sistemski vmesniki za upravljanje omrežja - 1. del: Arhitektura vmesnikov in splošna priporočila 01-Sep-2020
Nadomešča SIST EN 61968-1:2004 - Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general requirements (IEC 61968-1:2003) 01-Mar-2013
Nadomeščen z SIST EN IEC 61968-1:2020 - Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno enegijo - Sistemski vmesniki za upravljanje omrežja - 1. del: Arhitektura vmesnikov in splošna priporočila 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi