SIST EN 50191:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50191:2010
Koda projekta: 21474
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Erection and operation of electrical test equipment
Naslov (slovenski): Namestitev in delovanje električne preskusne opreme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50191:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 19.080
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 50191:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to the erection and operation of fixed and temporary electrical test installations. Compliance with this European Standard is not necessary, if contact with live parts presents no danger. This is the case when one of the following conditions is satisfied at live exposed points: a) the voltage at frequencies above 500 Hz does not exceed 25 V a.c. or 60 V d.c. and complies with the requirements for SELV or for PELV in accordance with HD 60364-4-41; b) in case of voltages at frequencies up to 500 Hz exceeding 25 V a.c. or 60 V d.c., the resultant current through a non-inductive resistance of 2 kO does not exceed 3 mA a.c. (r.m.s.) or 12 mA d.c; c) at frequencies above 500 Hz the national determined current and voltage values shall be applied. If there are no national requirements determined reference values for permissible body currents and contact voltages can be taken from Table A.1; d) the discharge energy does not exceed 350 mJ.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za namestitev in delovanje fiksnih in začasnih električnih preskusnih inštalacij. Skladnost s tem evropskim standardom ni potrebna, če stik z živimi deli ne pomeni nevarnosti. To je tako, kadar je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen pri živih izpostavljenih točkah: a) napetost pri frekvencah nad 500 Hz ni večja od 25 V izmeničnega toka ali 60 V enosmernega toka in je v skladu z zahtevami za SELV ali PELV v skladu s HD 6034-4-41; b)ob napetostih pri frekvencah do 500 Hz, ki presegajo 25 V izmeničnega toka ali 60 V enosmernega toka, posledični tok skozi upor, ki ni induktiven in znaša 2 kO, ne presega 3 mA izmeničnega toka (r.m.s) ali 12 mA enosmernega toka; c) pri frekvencah, večjih od 500 Hz, veljajo državno določene vrednosti toka in napetosti. Če ni državnih zahtev, se lahko vzamejo referenčne vrednosti za dovoljene tokove in kontaktne napetosti iz preglednice A.1; d) energija razelektritve ne presega 350 mJ.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50191:2001 - Erection and operation of electrical test equipment 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50191:2001 - Erection and operation of electrical test equipment 01-Dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi