SIST EN 13121-3:2016

Oznaka standarda: SIST EN 13121-3:2016
Koda projekta: 00210017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship
Naslov (slovenski): Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni - 3. del: Konstruiranje in izdelava
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13121-3:2016 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Področje projekta (angleško): This part of EN 13121 gives requirements for the design, fabrication, inspection, testing and verification of GRP tanks and vessels with or without thermoplastics lining for storage or processing of fluids, factory made or site built, non-pressurised or pressurised up to 10 bar, for use above ground. The terms vessels and tanks as used in this part of EN 13121 include branches up to the point of connection to pipe work or other equipment by bolting and supports, brackets or other attachments bonded directly to the shell. In addition to the definitive requirements, this part of EN 13121 also requires the items in Clause 5 to be fully documented. This part of EN 13121 covers vessels and tanks subject to temperatures between – 40 °C and 120 °C. It is possible that future advances in resin technology would allow tanks and vessels to be considered for operating temperatures above 120 °C. Should such a situation arise and a manufacturer wishes to take advantage of such developments then all other requirements of this standard shall be maintained and such tanks and vessels shall only be designed in accordance with the advanced design method given in 7.9.2. Excluded from this part of EN 13121 are: - tanks and vessels for the transport of fluids; - underground storage tanks; - spherical vessels; - vessels and tanks of irregular shape; - tanks and vessels with double containment; - tanks and vessels which are subject to the risk of explosion, or failure of which may cause an emission of radioactivity; - specification for fibre reinforced cisterns of one piece and sectional construction for the storage, above ground, of cold water. (see EN 13280:2001).-
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 13121 podaja zahteve za projektiranje, izdelavo, pregled, preskušanje in preverjanje nadzemnih rezervoarjev in posod iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni, z ali brez termoplastične obloge, za skladiščenje ali obdelavo tekočin, ki so industrijsko pripravljeni ali zgrajeni na mestu uporabe ter niso pod tlakom ali so pod največjim tlakom 10 barov. Izraza posode in rezervoarji, kot se uporabljata v tem delu standarda EN 13121, vključujeta razvejitve do točke priključitve na cevno napeljavo ali drugo opremo z vijaki in oporniki, nosilci ali drugimi priključki, ki so vezani neposredno na ogrodje. Poleg dokončnih zahtev ta del standarda EN 13121 zahteva tudi, da so postavke v 5. točki v celoti dokumentirane. Ta del standarda EN 13121 zajema posode in rezervoarje, ki so izpostavljeni temperaturam od –40 °C do 120 °C. Tehnologija na področju smole bo v prihodnje morda napredovala do te mere, da bo omogočala uporabo rezervoarjev in posod pri temperaturah nad 120 °C. Če se bo to zgodilo in se takrat proizvajalec odloči, da bo takšen napredek izkoristil, vse druge zahteve iz tega standarda ostanejo v veljavi, takšni rezervoarji in posode pa morajo biti zasnovani samo v skladu z metodo napredne zasnove iz točke 7.9.2. Ta del standarda EN 13121 ne zajema: – rezervoarjev in posod za transport tekočin; – podzemnih rezervoarjev; – sferičnih posod; – posod in rezervoarjev nepravilne oblike; – rezervoarjev in posod z ojačano hrambo; – rezervoarjev in posod, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije ali okvare, ki lahko povzroči radioaktivne emisije; – specifikacije za z vlakni ojačene cisterne v enem kosu in sestavljive cisterne za nadzemno skladiščenje hladne vode (glej standard EN 13280:2001).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13121-3:2008+A1:2010 - Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - 3. del: Konstruiranje in izdelava (vključno z dopolnilom A1) 01-jun-2016
Nadomešča SIST EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011 - Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - 3. del: Načrtovanje in izdelava - Popravek AC 01-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi