SIST ISO 24617-1:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 24617-1:2013
Koda projekta: 037331
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 1: Time and events (SemAF-Time, ISO-TimeML)
Naslov (slovenski): Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 1. del: Čas in dogodki (SemAF-Time, ISO-TimeML)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24617-1:2013 angleški jezik Active SIST-P: 125.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): Temporal information in natural language texts is an increasingly important component to the understanding of those texts. This part of ISO 24617, SemAF-Time, specifies a formalized XML-based markup language called ISO-TimeML, with a systematic way to extract and represent temporal information, as well as to facilitate the exchange of temporal information, both between operational language processing systems and between different temporal representation schemes. The use of guidelines for temporal annotation has been fully attested with examples from the TimeBank corpus, a collection of 183 documents that have been annotated by TimeML before the current version of ISO-TimeML was formulated.
Področje projekta (slovensko): Časovne informacije v besedilih v naravnem jeziku so vedno pomembnejše za razumevanje teh besedil. Ta del standarda ISO 24617, SemAF-Time, določa formaliziran jezik za označevanje ISO-TimeML, ki temelji na XML in na sistematičen način izlušči in predstavi časovne informacije ter olajšuje izmenjavo časovnih informacij med sistemi obdelave izvajalnega jezika in med različnimi shemami časovne predstavitve. Uporaba smernic za časovno označevanje je potrjena s primeri iz korpusa TimeBank, zbirko 183 dokumentov, ki so bili označeni s TimeML pred oblikovanjem trenutne različice ISO-TimeML.

Najbolje prodajani standardi