SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013

Oznaka standarda: SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013
Koda projekta: 00202C01
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
Naslov (slovenski): Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013 angleški jezik Active SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
Področje projekta (angleško): This standard specifies safety requirements to be met by the manufacturer for machines and plant used in foundries for the production of castings in disposable models. It takes into account the foreseeable significant hazards due to design, construction and installation that may occur during commissioning, operation, maintenance and decommissioning. It specifies preventative measures and verification means for the elimination or reduction of these hazards. It specifies requirements for information to be provided by the manufacturer to the user on safe operation and maintenance. This standard applies to the following equipment: - Machinery and plant constructed to condition and/or reclaim foundry sands; - Moulding machinery and plants; - Coremaking machinery and plants; - Knock-out equipment; - Other directly associated equipment. The foreseeable significant hazards covered are listed in clause 5 and include: - Mechanical hazards, movement of machinery and workpieces, ejection of material, of liquids and gases, inadequacy of the mechanical strength; - Explosion, fire, exothermic reactions; - Contact with hot parts, gases and flames; - Noise and vibration; - Thermal heat radiation and conduction; - Harmful by-products, poisoning, pollution of operators' breathing air. This standard applies to equipment covered by this standard which is placed on the market after the date of issue of this standard. This standard does not cover the safety requirements for wax- and lost foam pattern production and wax removal equipment and drying ovens. This standard does not apply to crane installations, winches, continuous conveyors or handling systems which could be an integral part of the above equipment. The standard does not cover dust reduction equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa varnostne zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec za stroje in obrate, ki se uporabljajo v livarnah za izdelavo odlitkov in kalupov za enkratno uporabo. Upošteva predvidene velike nevarnosti, ki so posledica načrtovanja, izgradnje in postavitve, ki se lahko zgodijo med prevzemom, delovanjem, vzdrževanjem in izločitvijo iz uporabe. Določa preventivne ukrepe in načine potrjevanja za izločitev ali zmanjšanje teh nevarnosti. Določa zahteve za informacije o varnem delovanju in vzdrževanju, ki jih proizvajalec poda uporabniku. Ta standard velja za naslednjo opremo: - stroje in obrate, ki so zgrajeni za pripravo in/ali predelavo livarskih peskov; - stroje in obrate za izdelavo kalupov; - stroje in obrate za izdelavo jeder; - opremo za izbijanje; - ostalo neposredno povezano opremo. Zajete predvidene velike nevarnosti so naštete v Klavzuli 5 in vsebujejo: - mehanske nevarnosti, premikanje strojev in delovne opreme, izmet materiala, tekočin ali plinov, nezadostno mehansko trdnost; eksplozijo, požar, eksotermne reakcije; - stik z vročimi deli, plini in plameni; - hrup in vibracije; - sevanje in prevodnost termalne toplote; - nevarne stranske proizvode, zastrupitev, onesnaženost dihalnega zraka operaterja. Ta standard velja za opremo, zajeto s tem standardom, ki je bila dana na tržišče po datumu izdaje tega standarda. Ta standard ne zajema varnostne zahteve za proizvodnjo voščenih vzorcev in vzorcev, potopljenih v peno ter za opremo za odstranjevanje voska in pečice za sušenje. Ta standard ne velja za žerjave, vitle, neprekinjene transportne trakove ali sisteme za rokovanje, ki so lahko vgrajeni v zgoraj omenjeno opremo. Ta standard ne zajema opremo za zmanjševanje prašnosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravek k SIST EN 710:2000+A1:2010 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo 04-jul-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi