SIST EN ISO 14720-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14720-2:2013
Koda projekta: 00187136
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of sulfur in powders and granules of non-oxidic ceramic raw and basic materials - Part 2: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP/OES) or ion chromatography after burning in an oxygen flow (ISO 14720-2:2013)
Naslov (slovenski): Preskušanje keramičnih surovin in osnovnih materialov - Ugotavljanje žvepla v praških in zrnih (granulah) neoksidativnih keramičnih surovin in osnovnih materialov - 2. del: Atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (AES ICP) ali ionska kromatografija (IC) po izpostavitvi ognju v pretoku kisika (ISO 14720-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14720-2:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 81.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN ISO 14720-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of ISO 14720 defines a method for the determination of sulfur in powdered and granular nonoxidic ceramic raw materials and materials, which are completely oxidized at a higher temperature in an oxygen atmosphere, e.g. carbon and graphite materials. For materials which are not completely oxidizable under these conditions, it is possible to determine sulfur that can be released under these conditions, e.g. the adherent sulfur. This part of ISO 14720 is applicable for materials with mass fractions of sulfur ≤ 10 % and mass fractions of ash < 20 %, The defined method is limited for materials with mass fractions of barium < 10 mg/kg, because the sulfur bonded in barium sulfate is not detectable with this method. For the lower detection limit of this method, a mass fraction of sulfur of 0,5 mg/kg in the case of inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP/OES) and 5 mg/kg in the case of ion chromatography (IC) has to be considered as a recommended value.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 14720 določa metodo za ugotavljanje žvepla v praških in zrnih (granulah) neoksidativnih keramičnih surovin in materialov, ki so pri višji temperaturi v kisikovi atmosferi povsem oksidirani, npr. ogljikovi in grafitni materiali. Za materiale, ki jih pod temi pogoji ni mogoče povsem oksidirati, se lahko določi žveplo, ki ga je mogoče sprostiti pod temi pogoji, npr. sprijeto žveplo. Ta del standarda ISO 14720 se uporablja za materiale z masnimi deleži žvepla ≤ 10 % in masnimi deleži pepela < 20 %. Ta metoda je omejena na materiale z masnimi deleži barija < 10 mg/kg, ker žveplo, vezano v barijevem sulfatu, ni zaznavno s to metodo. Za nižjo mejo zaznavnosti te metode je treba kot priporočeno vrednost upoštevati masni delež žvepla 0,5 mg/kg v primeru atomske emisijske spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (AES ICP) in 5 mg/kg v primeru ionske kromatografije (IC).

Najbolje prodajani standardi