SIST ISO 28560-2:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 28560-2:2011
Koda projekta: 050997
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID na osnovi pravil iz ISO/IEC 15962
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO/DIS 28560-2:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 28560-2:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.040.50 35.240.30
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Razveljavitev: 01-mar-2015
Referenca razveljavitve: Sporocila 2015-03
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28560 specifies a data model and encoding rules for the use of radio frequency identification (RFID) tags for items appropriate for the needs of all types of libraries (including academic, public, corporate, special and school libraries). The rules for encoding a subset of data elements taken from the total set of data elements defined in ISO 28560-1 are based on ISO/IEC 15962, which uses an object identifier structure to identify data elements. This part of ISO 28560 defines the technical characteristics required to encode the data elements defined in ISO 28560-1 in accordance with ISO/IEC 15962. These subsets of data elements can be different on different items in the same library. The encoding rules also enable the optional data to be organized on the RFID tag in any sequence. In addition, the encoding rules provide for flexible encoding of variable length and variable format data. This part of ISO 28560 provides essential standards-based information about RFID in libraries. A source of additional information about implementation issues is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 28560 določa podatkovni model in kodirna pravila za uporabo oznak radiofrekvenčnega razpoznavanja (RFID) za predmete, primerne za potrebe vseh vrst knjižnic (vključno z akademskimi, javnimi, v podjetjih, specialnimi in šolskimi knjižnicami). Kodirna pravila za podniz podatkovnih elementov, vzetih iz celotnega niza podatkovnih elementov, opredeljenih v ISO 28560-1, temeljijo na ISO/IEC 15962, ki uporablja strukturo identifikatorja objekta za prepoznavanje podatkovnih elementov. Ta del ISO 28560 opredeljuje tehnične značilnosti, potrebne za kodiranje podatkovnih elementov, opredeljenih v ISO 28560-1 v skladu z ISO/IEC 15962. Ti podnizi podatkovnih elementov so lahko različni za različne predmete v isti knjižnici. Kodirna pravila tudi omogočajo, da so poljubni podatki organizirani na oznaki RFID v katerem koli zaporedju. Poleg tega kodirna pravila zagotavljajo fleksibilno kodiranje spremenljivih dolžin in formatov podatkov. Ta del ISO 28560 navaja osnovne, na standardih zasnovane informacije o RFID v knjižnicah. Vir dodatnih informacij o izvedbenih zadevah je naveden v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 28560-2:2014 - Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID po pravilih iz ISO/IEC 15962 01-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi