SIST EN 61252:2000

Oznaka standarda: SIST EN 61252:2000
Koda projekta: 5052
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
Naslov (slovenski): Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters (IEC 61252:1993)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61252:2000 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor
ICS: 13.140 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2000
Refer. št. objave: Sporocila 2000-04-01
Referenčna oznaka: EN 61252:1995
Področje projekta (angleško): 1.1 Sound exposure is a physical measure that accounts for both the sound pressure and its duration, at a given location, through an integral-over-time of the square of instantaneous frequency-weighted sound pressure. 1.2 This International Standard is applicable to instruments for measurement of A-frequency-weighted sound exposure resulting from steady, intermittent, fluctuating, irregular, or impulsive sounds. Instruments complying with the specifications of this International Standard are intended to be worn on a person to measure sound exposure. Measurements of sound exposure in the workplace may be useful for determinations of occupational noise exposure, in accordance with ISO 1999 and ISO 9612. 1.3 This International Standard specifies acoustical and electrical pe rformance requirements for personal sound exposure meters of one accuracy grade. The accuracy grade corresponds to that for an integrating sound level meter which complies with the Type 2 requirements of IEC 804 for an A-weighted sound pressure level range from 80 dB to 130 dB and a nominal frequency range from 63 Hz to 8 kHz. 1.4 Tolerances on deviations of an instrument's performance from specified design goals represent the pe rformance capabilities of practical instruments. Personal sound exposure meters are required to operate within the tolerances of this International Standard over specified ranges of environmental conditions.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Izpostavljenost zvoku je fizikalni kazalnik, ki se uporablja za zvočni tlak in trajanje zvoka na določenem mestu na podlagi sestavnega prekoračenja kvadrata trenutnega frekvenčno-vrednotenega zvočnega tlaka. 1.2 Ta mednarodni standard se uporablja za instrumente za merjenje frekvenčno-vrednotene izpostavljenosti zvoku zaradi neprekinjenih, občasnih, nihajočih, spremenljivih ali impulzivnih zvokov. Instrumenti, skladni s specifikacijami tega mednarodnega standarda, so namenjeni za merjenje izpostavljenosti zvoku pri osebah, ki jih nosijo. Meritve izpostavljenosti zvoku na delovnem mestu so lahko uporabne za ugotavljanje izpostavljenosti hrupu pri delu v skladu s standardoma ISO 1999 in ISO 9612. 1.3 Ta mednarodni standard določa zahteve glede akustičnih in električnih zmogljivosti za merilnike osebne izpostavljenosti zvoku z enotnim razredom točnosti. Razred točnosti ustreza razredu točnosti za merilnik integracijske zvočne jakosti, ki izpolnjuje zahteve tipa 2 v skladu s standardom IEC 804 za A-vrednoteno raven zvočnega tlaka v obsegu od 80 dB do 130 dB in nazivnem frekvenčnem obsegu od 63 Hz do 8 kHz. 1.4 Tolerance pri odstopanjih v zmogljivosti instrumenta od podanih načrtovanih ciljev predstavljajo učinkovitosti delovanja praktičnih instrumentov. Merilniki osebne izpostavljenosti zvoku morajo delovati znotraj toleranc iz tega mednarodnega standarda v okviru podanih okoljskih pogojev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 61252:2000/A2:2017 - Elektroakustika - Specifikacije za merilnike osebne izpostavljenosti zvoku - Dopolnilo A2 (IEC 61252:1993/A2:2017) 02-Aug-2016
Dopolnjen z SIST EN 61252:2000/A1:2002 - Electroacostics - Specification for personal sound exposure - Amendment A1 (IEC 61252:1993/A1:2001) 21-Sep-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi