SIST EN 1982:2017

Oznaka standarda: SIST EN 1982:2017
Koda projekta: 00133230
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Copper and copper alloys - Ingots and castings
Naslov (slovenski): Baker in bakrove zlitine - Bloki za pretaljevanje in ulitki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1982:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INEK - Neželezne kovine
ICS: 77.150.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN 1982:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the composition, mechanical properties and other relevant characteristics of copper and copper alloys. The sampling procedures and test methods for the verification of conformity to the requirements of this standard are also specified. This European Standard is applicable to: a) copper alloy ingots intended to be remelted for later processing (e.g. castings); and b) copper and copper alloy castings which are intended for use without subsequent working other than machining. Recommended practice for the ordering and supply of castings is included in Annex A. Optional supplementary inspection procedures for ingots and castings are included in Annex B. NOTE Ingots are not suitable for pressure equipment applications.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa sestavo, mehanske lastnosti in druge pomembne lastnosti bakra in bakrovih zlitin. Določeni so tudi postopki vzorčenja in preskusne metode za preverjanje skladnosti z zahtevami tega evropskega standarda. Ta evropski standard se uporablja za: a) bloke za pretaljevanje iz bakrovih zlitin, ki so namenjeni za pretaljevanje in naknadno obdelavo (npr. ulitki); in b) ulitke iz bakra in bakrovih zlitin, ki so namenjeni za uporabo brez dodatnih del razen strojne obdelave. Priporočena praksa za naročanje in dobavo ulitkov je zajeta v dodatku A. Izbirni dodatni postopki pregledovanja blokov za pretaljevanje in ulitkov so zajeti v dodatku B. OPOMBA: Bloki za pretaljevanje niso primerni za uporabo s tlačno opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1982:2008 - Baker in bakrove zlitine - Bloki za pretaljevanje in ulitki 01-nov-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi