SIST EN 12001:2012

Oznaka standarda: SIST EN 12001:2012
Koda projekta: 00151309
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12001:2012 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 91.220
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety requirements for - conveying machines, - spraying machines, - placing machines, and - delivery line systems for concrete and mortar as defined in the definitions in 3.3 to 3.6. The machinery can be stationary or mobile. This European Standard does not cover: - machines that are mobile during conveying, spraying and placing; - cabins for any machines covered by this standard; - additional functions beyond conveying, spraying and placing concrete and mortar, e.g. separate mixing function or crane function; - requirements for operation in tunnels; - support structures (i.e. tower systems) not exclusively designed for the use with concrete distribution booms. This European Standard does not establish the additional requirements for operations subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres, supply by electrical networks where voltage, frequency and tolerance differThis European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to conveying, spraying and placing machines when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards during transportation, assembly, dismantling, disabling, scrapping, operation and maintenance. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of publication of this document by CEN. from those of the public supply, earthquake, lightning, using on public roads).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne zahteve za – stroje za transport, – stroje za brizganje, – stroje za polaganje in – sisteme tekočega traku za beton in malto, kot je opredeljeno v definicijah od 3.3. do 3.6. Stroji so lahko nepremični ali premični. Ta evropski standard ne pokriva: – strojev, ki so premični med transportom, brizganjem in polaganjem; – kabin katerega koli stroja, obravnavanega v tem standardu; – dodatnih funkcij, ki presegajo področje transporta, brizganja ter polaganja betona in malte, npr. ločene mešalne funkcije ali funkcije dvigala; – zahtev za obratovanje v predorih; – podpornih struktur (tj. stolpnih sistemov), ki niso namenjeni posebej uporabi z betonskimi distribucijskimi drogovi. Ta evropski standard ne vzpostavlja dodatnih zahtev za postopke, za katere veljajo posebna pravila (npr. potencialno eksplozivna okolja, napajanje prek električnih omrežij, kjer se napetost, frekvenca in toleranca razlikujejo od tistih za javno omrežje, potrese, razsvetljavo, uporabo javnih cest). Ta evropski standard obravnava vsa pomembna tveganja, nevarne situacije in dogodke, ki se nanašajo na stroje za transport, brizganje in polaganje, ko se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (gl. točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganj, ki izvirajo iz pomembnih nevarnosti med transportom, sestavljanjem, razstavljanjem, onemogočanjem, razrezovanjem, obratovanjem in vzdrževanjem. Ta evropski standard ne velja za stroje, ki so bili proizvedeni pred datumom, ko je Evropski odbor za standardizacijo objavil ta dokument.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12001:2004+A1:2010 - Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte - Varnostne zahteve 01-nov-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi