SIST EN 60691:2017

Oznaka standarda: SIST EN 60691:2017
Koda projekta: 24505
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermal-links - Requirements and application guide (IEC 60691:2015 + COR1:2016)
Naslov (slovenski): Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo (IEC 60691:2015 + popravek COR1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60691:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EVA - Električne varovalke
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: EN 60691:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to thermal-links intended for incorporation in electrical appliances, electronic equipment and component parts thereof, normally intended for use indoors, in order to protect them against excessive temperatures under abnormal conditions. NOTE 1 The equipment is not designed to generate heat. NOTE 2 The effectiveness of the protection against excessive temperatures logically depends upon the position and method of mounting of the thermal-link, as well as upon the current which it is carrying. This standard may be applicable to thermal-links for use under conditions other than indoors, provided that the climatic and other circumstances in the immediate surroundings of such thermal-links are comparable with those in this standard. This standard may be applicable to thermal-links in their simplest forms (e.g. melting strips or wires), provided that molten materials expelled during function cannot adversely interfere with the safe use of the equipment, especially in the case of hand-held or portable equipment, irrespective of its position. Annex H of this standard is applicable to thermal-link packaged assemblies where the thermal-link(s) has already been approved to this standard but packaged in a metallic or nonmetallic housing and provided with terminals/wiring leads. This standard is applicable to thermal-links with a rated voltage not exceeding 690 V a.c. or d.c. and a rated current not exceeding 63 A. The objectives of this standard are: a) to establish uniform requirements for thermal-links, b) to define methods of test, c) to provide useful information for the application of thermal-links in equipment. This standard is not applicable to thermal-links used under extreme conditions such as corrosive or explosive atmospheres. This standard is not applicable to thermal-links to be used in circuits on a.c. with a frequency lower than 45 Hz or higher than 62 Hz.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za termične taljive vložke, namenjene za vgradnjo v električne naprave in elektronsko opremo ter njihove sestavne dele, ki so običajno predvideni za notranjo uporabo, z namenom zagotavljanja zaščite pred prekomernimi temperaturami v izrednih razmerah. OPOMBA 1: Oprema ni zasnovana za ustvarjanje toplote. OPOMBA 2: Učinkovitost zaščite pred prekomernimi temperaturami je seveda odvisna od položaja in načina vgradnje termičnega taljivega vložka ter toka, ki ga prevaja. Ta standard se lahko uporablja za termične taljive vložke, namenjene za uporabo pri pogojih, ki ne vključujejo notranje uporabe, pod pogojem, da so podnebne in druge razmere v neposredni okolici bližini takih termičnih taljivih vložkov primerljive z razmerami, opisanimi v tem standardu. Ta standard se lahko uporablja za termične taljive vložke v najosnovnejši obliki (npr. taljivi trakovi ali žice) pod pogojem, da staljeni materiali, ki se izločijo v primeru uporabe vložkov, ne vplivajo škodljivo na varno uporabo opreme, zlasti pri ročni ali prenosni opremi, ne glede na svoj položaj. Priloga H tega standarda se uporablja za sklope termičnih taljivih vložkov, predhodno odobrenih za uporabo v skladu s tem standardom, ki so vstavljeni v kovinsko ali nekovinsko ohišje in vključujejo priključke/žične vodnike. Ta standard se uporablja za termične taljive vložke z nazivno napetostjo največ 690 V izmenične ali enosmerne napetosti in nazivnim tokom največ 63 A. Namen tega standarda je: a) vzpostaviti enotne zahteve za termične taljive vložke, b) določiti preskusne metode, c) podati uporabne informacije za uporabo termičnih taljivih vložkov v opremi. Ta standard se ne uporablja za termične taljive vložke, ki se uporabljajo v ekstremnih pogojih, kot so korozivne ali eksplozivne atmosfere. Ta standard se ne uporablja za termične taljive vložke, predvidene za uporabo v vezjih izmenične napetosti s frekvenco manj kot 45 Hz ali več kot 62 Hz.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60691:2004/A1:2007 - Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo (IEC 60691:2002/A1:2006) 29-Oct-2012
Revidiran oSIST prEN IEC 60691:2022 - Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo 03-Mar-2020
Nadomešča SIST EN 60691:2004 - Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo (IEC 60691:2002) 29-Oct-2012
Nadomešča SIST EN 60691:2004/A2:2010 - Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo (IEC 60691:2002/A2:2010) 29-Oct-2012
Dopolnjen z SIST EN 60691:2017/A1:2019 - Termični taljivi vložki - Zahteve in navodilo za uporabo (IEC 60691:2015/A1:2019) 07-Feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi