SIST EN 62433-4:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62433-4:2016
Koda projekta: 60115
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): EMC IC modelling - Part 4: Models of Integrated Circuits for RF Immunity behavioural simulation - Conducted Immunity modelling (ICIM-CI) (IEC 62433-4:2016)
Naslov (slovenski): Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 4. del: Modeli integriranih vezij za vedenjsko simulacijo RF odpornosti - Modeliranje odpornosti integriranih vezij proti prevajanim motnjam (ICIM-CI) (IEC 62433-4:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62433-4:2016 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 31.200 33.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN 62433-4:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62433 specifies a flow for deriving a macro-model to allow the simulation of the conducted immunity levels of an integrated circuit (IC). This model is commonly called Integrated Circuit Immunity Model – Conducted Immunity, ICIM-CI. It is intended to be used for predicting the levels of immunity to conducted RF disturbances applied on IC pins. In order to evaluate the immunity threshold of an electronic device, this macro-model will be inserted in an electrical circuit simulation tool. This macro-model can be used to model both analogue and digital ICs (input/output, digital core and supply). This macro-model does not take into account the non-linear effects of the IC. The added value of ICIM-CI is that it could also be used for immunity prediction at board and system level through simulations. This part of IEC 62433 has two main parts: • the electrical description of ICIM-CI macro-model elements; • a universal data exchange format called CIML based on XML. This format allows ICIM-CI to be encoded in a more useable and generic form for immunity simulation.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62433 določa potek za izpeljavo makro modela, ki omogoča simulacijo ravni odpornosti integriranega vezja (IC) proti prevajanim motnjam. Ta model običajno imenujemo model odpornosti integriranih vezij – odpornost proti prevajanim motnjam, ICIM-CI. Uporablja se za napovedovanje ravni odpornosti na prevajane motnje RF, ki se pojavijo na kontaktih integriranih vezij. Ta makro model bo vstavljen v orodje za simulacijo električnega tokokroga za ocenjevanje praga odpornosti elektronske naprave. Ta makro model se lahko uporablja za analogna in digitalna integrirana vezja (vhod/izhod, digitalno jedro in napajanje). Ta makro model ne upošteva nelinearnih učinkov integriranega vezja. Dodana vrednost modela ICIM-CI je, da se na podlagi simulacij lahko uporablja tudi za napovedovanje odpornosti plošče in sistema. Ta del standarda IEC 62433 ima dva glavna dela: • električni opis elementov makro modela ICIM-CI: • univerzalni format za izmenjavo CIML, ki temelji na formatu XML. Ta format omogoča, da se model ICIM-CI kodira v uporabnejši in splošnejši obliki za simulacijo odpornosti.

Najbolje prodajani standardi