SIST ISO 21542:2012

Oznaka standarda: SIST ISO 21542:2012
Koda projekta: 050498
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Building construction - Accessibility and usability of the built environment
Naslov (slovenski): Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 21542:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 21542:2012 slovenski jezik Withdrawn SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb
ICS: 11.180.01 91.060.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Nov-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-11
Razveljavitev: 01-Apr-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: ISO 21542:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a range of requirements and recommendations for many of the elements of construction, assemblies, components and fittings which comprise the built environment. These requirements relate to the constructional aspects of access to buildings, to circulation within buildings, to egress from buildings in the normal course of events and evacuation in the event of an emergency. An informative annex is also included which deals with aspects of accessibility management in buildings. This International Standard contains provisions with respect to features in the external environment directly concerned with access to a building or group of buildings from the edge of the relevant site boundary or between such groups of buildings within a common site. This International Standard does not deal with those elements of the external environment, such as public open spaces, whose function is self-contained and unrelated to the use of one specific building, nor does it deal with single family dwellings, other than those circulation spaces and fittings that are common to two or more such dwellings. At present, consideration is being given to the development and publication of additional parts to this International Standard to deal with the types of external environments described above and single family dwellings. For existing buildings there are options included in some paragraphs which appear as ‘‘exceptional considerations for existing buildings in developing countries’’ (see “Guidance on the Implications of the ISO Global Relevance Policy for CEN Standardization”, 2005) and as ‘‘exceptional considerations for existing buildings’’ where a lesser standard than expected in new developments is accepted on the grounds of technical and economic circumstances only. The dimensions stated in this International Standard, relevant to the use of wheelchairs, are related to the footprint of commonly used wheelchair sizes and users. The footprint for a wheelchair within this International Standard is based on ISO 7176-5 and ISO/TR 13570-21) and is 800 mm wide and 1 300 mm long. For larger wheelchairs and scooters, dimensions will have to be considered accordingly.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve in priporočila za številne elemente konstrukcij, sestave, komponente in priključke, ki obsegajo grajeno okolje. Te zahteve so povezane s konstrukcijskimi vidiki dostopa do stavb, kroženja znotraj stavb, izstopa iz stavb v običajnem poteku dogodkov in evakuacije v nujnem primeru. Priložena je tudi informativna priloga, ki se ukvarja z vidiki upravljanja dostopnosti v stavbah. Ta mednarodni standard vsebuje določila glede značilnosti v zunanjem okolju, ki so neposredno povezana z dostopom do stavbe ali skupine stavb z roba ustreznega mesta ali med takimi skupinami stavb znotraj skupnega mesta. Ta mednarodni standard se ne ukvarja z elementi zunanjega okolja, kot so javni odprti prostori, katerih funkcija je izolirana in nepovezana z uporabo ene posamezne stavbe, niti se ne ukvarja z enodružinskimi hišami, razen če imajo dve ali več takih hiš skupni komunikacijski prostor in priključke. Trenutno so v pripravi dodatni deli tega mednarodnega standarda, ki bodo opredelili zgoraj opisana zunanja okolja in enodružinske hiše. Za obstoječe stavbe so v nekaterih odstavkih vključene možnosti, navedene kot »izjemna obravnava obstoječih stavb v državah v razvoju« (glejte »Guidance on the Implications of the ISO Global Relevance Policy for CEN Standardization«, 2005) in kot „izjemna obravnava za obstoječe stavbe“, ki določajo, da je pri novih stavbah nižji standard od pričakovanj sprejemljiv samo v primeru posebnih tehničnih in gospodarskih okoliščin. Mere v tem mednarodnem standardu, ki se nanašajo na uporabo invalidskih vozičkov, veljajo za tloris najpogosteje uporabljanih velikosti invalidskih vozičkov in njihovih uporabnikov. Tloris invalidskega vozička v tem mednarodnem standardu temelji na standardih ISO 7176-5 in ISO/TR 13570-21) ter je širok 800 mm in dolg 1 300 mm. Za večje invalidske vozičke in skuterje je treba upoštevati ustrezne mere.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO/TR 9527:2002 - Gradnja objektov - Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah - Smernice za projektiranje 01-Nov-2012
Nadomeščen z SIST ISO 21542:2022 - Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja 01-Apr-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi