SIST ISO 30300:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 30300:2013
Koda projekta: 053732
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Osnove in slovar
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 30300:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.040.01 01.140.20 03.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This International Standard defines terms and definitions applicable to the standards on MSR prepared by ISO/TC 46/SC 11. It also establishes the objectives for using a MSR, provides principles for a MSR, describes a process approach and specifies roles for top management. This International Standard is applicable to any type of organization that wishes to: a) establish, implement, maintain and improve a MSR to support its business; b) assure itself of conformity with its stated records policy; c) demonstrate conformity with this International Standard by 1) undertaking a self-assessment and self-declaration, or 2) seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or 3) seeking certification of its MSR by an external party.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa izraze in definicije, ki veljajo za standarde o sistemih upravljanja zapisov, ki so bili pripravljeni v ISO/TC 46/SC 11. Prav tako določa cilje za uporabo sistemov upravljanja zapisov, načela za sisteme upravljanja zapisov, opisuje procesni pristop in določa naloge najvišjega vodstva. Ta mednarodni standard velja za katero koli vrsto organizacije, ki želi: a) vzpostaviti, implementirati, vzdrževati in izboljšati sisteme upravljanja zapisov za podporo poslovanju; b) zagotoviti, da je usklajena s svojim navedenim pravilnikom o zapisih; c) pokazati, da je v skladu s tem mednarodnim standardom z 1) izvedbo samoocene in preverjanja izpolnjevanja lastne izjave ali 2) pridobitvijo potrditve o izpolnjevanju lastne izjave pri zunanji stranki ali 3) s pridobitvijo potrdila za sistem upravljanja zapisov pri zunanji stranki.

Najbolje prodajani standardi