SIST-TS CEN/TS 15901-3:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-3:2010
Koda projekta: 00227270
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 3: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCA): The ADHERA
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 3. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCA): ADHERA
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-3:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-3:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the skid resistance of pavements by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCA. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a locked wheel trailer with a slip ratio of 100 % (locked wheel: standard), or a variable slip between 0 % to 100 % (for research measurements). Within this method the steady state friction on a braked test wheel is measured. The test tyre is dragged over a pre wetted pavement under controlled load and constant speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and perpendicular to the pavement. This technical specification covers the operation of the ADHERA device. NOTE The research measurements are not yet measured by all the ADHERA but with only one called "ADHERA research". In addition to friction measurements, to determine the macro texture of the pavement surface a laser system is used (mlpc device named RUGO). This system is placed just before the test wheel in order to measure the macro texture (mean profile depth - MPD) on dry pavements and on the same path as the skid resistance measurement is done. The standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473 1. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. The skid resistance may be reported either as friction measurement or as a combination of friction and texture measurements.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površin z meritvijo količnika trenja LFCA. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z meritvijo količnika trenja z uporabo priklopnika z zaklenjenim kolesom s stopnjo zdrsa pri 100 % (zaklenjeno kolo: standardno) ali s spremenljivo stopnjo zdrsa med 0 do 100 % (za raziskovalne meritve). V okviru te metode se meri trenje v mirujočem stanju na zavornem preskusnem kolesu. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in navpična na površino. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje opreme ADHERA. Za določevanje makroteksture vozne površine se poleg meritev trenja uporablja laserski sistem (oprema imenovana RUGO podjetja mlcp). Ta sistem je nameščen tik pred poskusnim kolesom, da se meri makrotekstura (povprečna globina profila - MDP) suhih površin, in na isti stezi, na kateri se izvaja meritev torne sposobnosti. Standard za to meritev in napravo je opisan v EN ISO 13473-1. Torna sposobnost površine je določena z meritvami trenja in meritvami teksture površine. Torna sposobnost je lahko predstavljena bodisi kot meritev trenja ali kot kombinacija meritev trenja in teksture.

Najbolje prodajani standardi