SIST EN ISO 4618:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4618:2015
Koda projekta: 00139427
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014)
Naslov (slovenski): Barve in laki - Izrazi in definicije (ISO 4618:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4618:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 01.040.87 87.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN ISO 4618:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard defines terms used in the field of coating materials (paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes). Terms relating to specific applications and properties are dealt with in standards concerning those applications and properties, e.g. corrosion protection, coating powders. Terms on nanotechnologies are harmonized with ISO/TS 80004-4. In addition to terms in English and French (two of the three official ISO languages), this International Standard gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN). However, only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions. NOTE 1 Those terms that are defined elsewhere in this International Standard are shown in italics. NOTE 2 See also the ISO online browsing platform (OBP): https://www.iso.org/obp/ui/
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa izraze, ki se uporabljajo na področju premaznih materialov (barve, laki ter surovine za barve in lake). Izrazi, ki se nanašajo na specifične načine uporabe in lastnosti so razloženi v standardih, ki obravnavajo te načine uporabe in lastnosti, npr. protikorozijska zaščita, prekrivni prah. Izrazi, ki se nanašajo na področje nanotehnologije, so usklajeni s standardom ISO/TS 80004-4. Izrazi v tem mednarodnem standardu so razen v angleškem in francoskem jeziku (ki sta dva od treh uradnih jezikov ISO) navedeni tudi v nemškem jeziku. Slednji so objavljeni z odgovornostjo ustreznih organov za Nemčijo (DIN). Vendar je kot izraze in definicije ISO mogoče šteti samo tiste, ki so v uradnih jezikih. OPOMBA 1: Tisti izrazi, ki so določeni drugje v tem mednarodnem standardu, so napisani v poševnem tisku. OPOMBA 2: Glejte tudi platformo za brskanje po spletu ISO (OBP): https://www.iso.org/obp/ui/
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4618:2007 - Barve in laki - Izrazi in definicije (ISO 4618:2006) 01-Jan-2015
Revidiran oSIST prEN ISO 4618:2022 - Barve in laki - Slovar (ISO/DIS 4618:2022) 01-May-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi