SIST EN 50628:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50628:2016
Koda projekta: 24905
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Erection of electrical installations in underground mines
Naslov (slovenski): Namestitev električnih inštalacij v podzemnih rudnikih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50628:2016 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 73.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-10
Referenčna oznaka: EN 50628:2016
Področje projekta (angleško): This European standard EN 50628 specifies the safety requirements for the erection of electrical installations. This standard is supplementary to other relevant harmonized standards, for example HD 60364 series and EN 61936-series as regards electrical installation requirements. This part also refers to EN 60079-0 and its associated standards for the construction, testing and marking requirements of suitable electrical equipment. EN 60079-14 standard gives the specific requirements for design, selection and erection of electrical installations in explosive atmospheres. NOTE 1 EN 60079-14 standard can apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp can be formed and to electrical installations in the surface installation of mines. NOTE 2 For next edition of EN6079-14 installation requirements for mining equipment might be implemented. This standard applies to a) Electrical installation in underground workings of mines. b) Electrical installations and parts of electrical installation above ground, which are directly connected with the underground workings in functional and safety relating matters because of being part of the underground working process. These are in particular • Safety and monitoring devices relating to the power distribution of the underground workings, • Telecommunication installation of hoisting and inclined haulage plants, • Intrinsically safe electrical installations of above ground installation being part of underground workings, • Remote control systems if they have to fulfil increased requirements relating to functional safety, • Electrical installation and electrical equipment of ventilation systems and shaft casings above ground being endangered by methane of the underground ventilation, • Methane drainage systems. c) Electrical installation in underground workings outside mining if it is demanded of the competent national authorities. National regulations of the mining authority shall remain unaffected. This standard applies to installations at all voltages mentioned in Clause 10. Requirements above both columns are requirements of all underground workings.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard EN 50628 določa varnostne zahteve za namestitev električnih inštalacij. Ta standard je dopolnilo k drugim zadevnim usklajenim standardom, na primer skupinama standardov HD 60364 in EN 61936, kar zadeva zahteve glede električnih inštalacij. Ta del se nanaša na EN 60079-0 in njegove povezane standarde za zahteve za konstrukcijo, preskušanje in označevanje primerne električne opreme. Standard EN 60079-14 podaja posebne zahteve za načrtovanje, izbiro in namestitev električnih inštalacij v eksplozivnih atmosferah. OPOMBA 1: Standard EN 60079-14 se lahko uporablja za električne inštalacije v rudnikih, kjer lahko nastanejo eksplozivne plinske atmosfere, ki niso jamski eksplozivni plin, in za električne inštalacije v površinskih napeljavah rudnikov. OPOMBA 2: Za naslednjo izdajo standarda EN6079-14 bodo morda uvedene zahteve za rudarsko opremo. Ta standard se uporablja za: a) Električne inštalacije v podzemnih deloviščih rudnikov. b) Nadzemne električne inštalacije in dele električnih inštalacij, ki so neposredno povezani s podzemnimi delovišči v funkcionalnih in varnostnih zadevah, ker so del podzemnega delovnega procesa. Vključujejo predvsem • varnostne in nadzorne naprave, povezane z napajalnim omrežjem podzemnih delovišč, • telekomunikacijske naprave dvižnih in nagnjenih transportnih obratov, • lastnovarne električne inštalacije nadzemnih naprav, ki so del podzemnih delovišč, • sisteme daljinskega vodenja, če morajo izpolnjevati strožje zahteve glede funkcionalne varnosti, • električne inštalacije in električno opremo prezračevalnih sistemov in nadzemnih ohišij jaškov, ki jih ogroža metan podzemnega prezračevanja, • metanske drenažne sisteme. c) Električne inštalacije v podzemnih deloviščih zunaj rudarstva, če to zahtevajo pristojni nacionalni organi. Nacionalni predpisi organov s področja rudarjenja ostanejo nespremenjeni.

Najbolje prodajani standardi