SIST EN 16425:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16425:2014
Koda projekta: 00353005
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Simple Publishing Interface
Naslov (slovenski): Vmesnik za enostavno objavljanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16425:2014 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN 16425:2014
Področje projekta (angleško): EN 16425 specifies the Simple Publishing Interface (SPI), an abstract protocol for publishing digital content and/or the metadata that describes it into repositories in a way that preserves the references between the two. This protocol is designed to facilitate the transfer of learning materials from tools that produce learning materials to applications that manage learning objects and metadata. It is also applicable to the publication of a wider range of digital objects. The objectives behind SPI are to develop practical approaches towards interoperability between repositories for learning and applications that produce or consume educational materials. Examples of repositories for learning include educational brokers, knowledge pools, institutional repositories, streaming video servers, etc. Examples of applications that produce these educational materials are query and indexation tools, authoring tools, presentation programs, content packagers, etc. Whilst the development of the SPI specification draws exclusively on examples from the education sector, it is recognised that the underlying requirement to publish content and metadata into repositories crosses multiple application domains. This abstract model has been designed to be implemented using existing specifications such as v1.3 Simple Web-service Offering Repository Deposit (SWORD) profile [SWORD], Package Exchange Notification Services [PENS] and the publishing specification that was developed in the ProLearn Network of Excellence [PROLEARN SPI]. The intent of this work is thus not to create yet another specification but to create a model that can be bound to existing technologies in order to make sure that these technologies are used in a way that takes into account requirements specific to the learning domain, where it is necessary to publish both content and metadata that references it in a way that preserves these references. The SPI model enumerates the different messages that are interchanged when publishing metadata and content.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16425 opisuje vmesnik za enostavno objavljanje (SPI), abstrakten protokol za objavljanje digitalne vsebine in/ali metapodatkov, ki to vsebino opisujejo, v shrambo na način, ki ohranja sklicevanja med obema. Ta protokol je namenjen lajšanju prenosa učnega gradiva iz orodij, ki proizvajajo učna gradiva, v aplikacije, ki upravljajo učne objekte in metapodatke. Uporablja se tudi za objavljanje širšega razpona digitalnih objektov. Cilj modela SPI je razvoj praktičnih pristopov k interoperabilnosti med shrambami za učenje in aplikacijami, ki proizvajajo ali izkoriščajo izobraževalno gradivo. Med primere shramb za učenje spadajo izobraževalni posredniki, bazeni znanja, institucionalne shrambe, strežniki s pretočnim prenosom videogradiva itd. Med primere aplikacij, ki proizvajajo ta izobraževalna gradiva, spadajo orodja za poizvedbo in indeksacijo, avtorska orodja, predstavitveni programi, oblikovalci vsebine itd. Medtem ko razvoj specifikacije SPI temelji izključno na primerih iz izobraževalnega sektorja, se priznava, da osnovna zahteva za objavo vsebin in metapodatkov v shrambe prečka več domen aplikacij. Ta abstraktni model je bil zasnovan za izvajanje z uporabo obstoječih specifikacij, kot je profil Simple Web-service Offering Repository Deposit (SWORD) v1.3 [SWORD], Package Exchange Notification Services [PENS] in specifikacija za objavljanje, ki je bila razvita v omrežju ProLearn Network of Excellence [PROLEARN SPI]. Namen tega dokumenta torej ni ustvariti še ene specifikacije, ampak izdelati model, ki ga je mogoče uporabljati z obstoječimi tehnologijami, da bi pri uporabi teh tehnologij upoštevali zahteve, specifične za učno domeno, kadar je potrebno objaviti vsebino in metapodatke s takim sklicevanjem, ki ohranja ta sklicevanja. Model SPI oštevilčuje različna sporočila, ki se izmenjavajo pri objavi metapodatkov in vsebine.

Najbolje prodajani standardi