SIST EN 287-6:2018

Oznaka standarda: SIST EN 287-6:2018
Koda projekta: 00190084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
Naslov (slovenski): Preskus usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 287-6:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 03.100.30 25.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 287-6:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies main requirements, limits, inspection conditions and acceptance requirements as well as related inspection documents of welders for welded cast iron test pieces and workpieces. It provides a set of technical rules for a systematic qualification test of a welder‘s skills, and enables such qualifications to be uniformly accepted independently of the type of product, location and examiner/ examining body. This European Standard specifies the testing of a welder’s skill unless a higher level skill test is applicable. The acceptance of a welder’s skill according to this European Standard implies a practical experience and knowledge regarding the welding process, materials and safety requirements (see Annex C). This European Standard has to be used when requirements on part of a customer, testing or monitoring body or other organisation are postulated. This European Standard defines the qualification test of welders for the fusion welding of cast iron. The welding processes referred to in this standard include those fusion welding processes which are designated as manual or partly mechanized welding. It does not cover fully mechanized and automated welding processes (see EN ISO 14732). Cast iron materials which are covered by this European Standard are mentioned in 5.4. The inspection document and certification is made out in the name of the testing body’s liability.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa glavne zahteve, omejitve, pogoje za nadzor in zahteve za sprejem ter povezane certifikate kontrole za varilce za varjene preskušance in obdelovance iz železove litine. Podaja niz tehničnih pravil za sistematično preskušanje usposobljenosti varilcev in omogoča, da so taka usposabljanja povsod priznana, ne glede na vrsto izdelka, lokacijo in preizkuševalca/komisijo. Ta evropski standard določa testiranje usposobljenosti varilca, razen če se uporablja preskus usposobljenosti na višji ravni. Sprejem varilčeve usposobljenosti v skladu s tem evropskim standardom pomeni praktične izkušnje in znanje o varilnem postopku, materialih in varnostnih zahtevah (glej dodatek C). Ta evropski standard je treba uporabljati v primeru zahtev s strani stranke, organa za preskušanje ali spremljanje ali druge organizacije. Ta evropski standard določa preskus usposobljenosti varilcev za talilno varjenje železove litine. Postopki varjenja, ki so navedeni v tem standardu, vključujejo postopke talilnega varjenja, ki so zasnovani za ročno ali delno mehanizirano varjenje. Popolnoma mehaniziranih in avtomatiziranih postopkov varjenja ne obravnava v celoti (glej EN ISO 14732). Materiali iz železove litine, ki jih zajema ta evropski standard, so navedeni v točki 5.4. Dokument in certifikat kontrole sta izdana v imenu in na odgovornost preskuševalnega organa.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 287-6:2010 - Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina 01-Mar-2016
Nadomešča SIST EN 287-6:2010 - Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina 02-May-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi