SIST EN 62580-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62580-1:2017
Koda projekta: 24690
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General Architecture
Naslov (slovenski): Železniške elektronske naprave - Kabinski multimedijski in telematski podsistemi za železnice - 1. del: Splošna arhitektura
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62580-1:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 33.160.99 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: EN 62580-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62580 specifies the general architecture of the On-board Multimedia and Telematic Subsystem, which includes four categories of multimedia and telematic subsystems identified as: A Video surveillance/CCTV B Driver and crew orientated services C Passenger orientated services D Train operator and maintainer orientated services This part establishes: • the boundary between the OMTS and the on-board communication system, as described by the IEC 61375 series • the methodology to describe an OMTS in terms of abstract model • the general principles and the basic requirements to specify the services provided/needed by each category • the approach to ensure interoperability between services This part gives guidelines for: • OMTS classification • functional breakdown structuring • system breakdown structuring • formal specification of an OMTS This part is applicable to any type of train, e.g. open trains, multiple unit trains and closed trains. NOTE The general architecture provides a common basis for the application categories defined in part 2 and possible future parts of this series of standards. Consequently, the approach is homogeneous for all multimedia and telematic subsystems addressed by this series of standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62580 določa splošno arhitekturo kabinskih multimedijskih in telematskih podsistemov (OMTS), ki vključuje štiri kategorije multimedijskih in telematskih podsistemov, opredeljenih kot: A Video nadzorni sistem/CCTV B Storitve, namenjene voznikom in posadki C Storitve, namenjene potnikom D Storitve, namenjene upravljavcem in vzdrževalcem vlakov Ta del vzpostavlja: • mejo med OMTS in komunikacijskim sistemom v vozilu, kakor je opisano v skupini standardov IEC 61375 • metodologijo za opis OMTS v okviru abstraktnega modela • splošna načela in osnovne zahteve za določanje storitev, ki jih zagotavlja/zahteva posamezna kategorija • pristop za zagotavljanje interoperabilnosti med storitvami Ta del podaja smernice za: • razvrstitev OMTS • funkcionalno razčlenitveno strukturiranje • sistemsko razčlenitveno strukturiranje • formalno specifikacijo OMTS Ta del se uporablja za vse vrste vlakov, npr. odprte vlake, vlake z več enotami in zaprte vlake. OPOMBA: Splošna arhitektura zagotavlja skupno podlago za kategorije uporabe, opredeljene v 2. delu, in morebitne prihodnje dele te skupine standardov. Zato je pristop enoten za vse multimedijske in telematske podsisteme, ki so obravnavani v tej skupini standardov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62580-1:2017/A11:2017 - Železniške elektronske naprave - Kabinski multimedijski in telematski podsistemi za železnice - 1. del: Splošna arhitektura - Dopolnilo A11 29-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi