SIST EN 55035:2017

Oznaka standarda: SIST EN 55035:2017
Koda projekta: 60327
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 55035:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN 55035:2017
Področje projekta (angleško): NOTE Blue coloured text within this document indicates text aligned with CISPR 32. CISPR 32 contains the appropriate emission requirements above 150 kHz for the equipment within the scope of this document. This document applies to multimedia equipment (MME) as defined in 3.1.24 and having a rated AC or DC supply voltage not exceeding 600 V. MME within the scope of CISPR 20 or CISPR 24 is within the scope of this document. MME with a broadcast reception function is within the scope of this document, see Annex A. MME with non-broadcast wireless interfaces is also within the scope of this document, however, compliance with this document does not require the assessment of the performance of these interfaces. MME intended primarily for professional use is within the scope of this document. MME for which immunity requirements in the frequency range covered by this document are explicitly formulated in other CISPR documents (except CISPR 20 and CISPR 24) are excluded from the scope of this document. The objectives of this document are: • to establish requirements which provide an adequate level of intrinsic immunity so that the MME will operate as intended in its environment in the frequency range 0 kHz to 400 GHz; • to specify procedures to ensure the reproducibility of tests and the repeatability of results. Due to technology convergence of the functions of MME, the performance criteria have been determined on a function-orientated basis rather than on an equipment-orientated basis.
Področje projekta (slovensko): NAVODILO Modro obarvano besedilo v tem dokumentu označuje besedilo, usklajeno s standardom CISPR 32. Standard CISPR 32 vsebuje ustrezne zahteve glede emisij nad 150 kHz za opremo znotraj področja uporabe tega dokumenta. Ta dokument velja za večpredstavnostno opremo (MME), kakor je opredeljeno v 3.1.24, z napajalno napetostjo izmeničnega toka (AC) ali enosmernega toka (DC), ki ne presega 600 V. Večpredstavnostna oprema znotraj področja uporabe standarda CISPR 20 ali CISPR 24 je znotraj področja uporabe tega dokumenta. Večpredstavnostna oprema s funkcijo sprejemanja oddajanja je znotraj področja uporabe tega dokumenta, glej dodatek A. Večpredstavnostna oprema z brezžičnimi vmesniki, ki ne oddajajo, je tudi znotraj področja uporabe tega dokumenta, vendar skladnost s tem dokumentom ne zahteva ocenjevanja delovanja teh vmesnikov. Večpredstavnostna oprema, ki je namenjena predvsem za profesionalno uporabo, sodi v področje uporabe tega dokumenta. Večpredstavnostna oprema, za katero so zahteve glede odpornosti v frekvenčnem območju, ki ga zajema ta dokument, izrecno navedene v drugih dokumentih CISPR (razen CISPR 20 in CISPR 24), ni vključena v področje uporabe tega dokumenta. Namen tega dokumenta je: • pripraviti zahteve, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo intrinzične odpornosti, tako da bo večpredstavnostna oprema delovala, kot je bilo predvideno v svojem okolju v frekvenčnem območju od 0 kHz do 400 GHz; • določiti postopke, s katerimi se zagotovi obnavljanje preskusov in ponovljivost rezultatov. Zaradi tehnološke konvergence funkcij večpredstavnostne opreme so bila merila delovanja določena na funkcionalno usmerjeni podlagi in ne na podlagi, usmerjeni v opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 55035:2017/A11:2020 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme - Dopolnilo A11 01-Jul-2020
Nadomešča SIST EN 55020:2007/A11:2011 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja – Dopolnilo A11 10-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 55024:2011/A1:2015 - Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode - Dopolnilo A1 14-Apr-2020
Popravljen z SIST EN 55035:2017/AC:2020 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme - Popravek AC 01-Jan-2020
Nadomešča SIST EN 55020:2007/IS2:2011 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja - Razlaga točke I.7 10-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 55020:2007/IS3:2014 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja - Dopolnilo IS3 10-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 55020:2007/IS1:2009 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja 10-Sep-2019
Nadomeščen z oSIST prEN 55035:2020 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme 03-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 55103-2:2010 - Elektromagnetna združljivost - Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo - 2. del: Odpornost proti motnjam 14-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 55024:2011 - Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode 14-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 55020:2007 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja (CISPR 20:2006) 10-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 55103-2:2010/IS1:2012 - Elektromagnetna združljivost - Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo - 2. del: Odpornost proti motnjam - IS1 14-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 55020:2007/A12:2016 - Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja - Dopolnilo A12 10-Sep-2019
Dopolnjen z kSIST FprEN 55035:2015/kFprAA:2016 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme - Dopolnilo AA 16-Jun-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi