SIST EN ISO 3747:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3747:2011
Koda projekta: 00211126
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3747:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN ISO 3747:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for determining the sound power level or sound energy level of a noise source by comparing measured sound pressure levels emitted by a noise source (machinery or equipment) mounted in situ in a reverberant environment, with those from a calibrated reference sound source. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source, in frequency bands of width one octave, is calculated using those measurements. The sound power level or sound energy level with frequency A-weighting applied is calculated using the octave-band levels.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje metodo določanja ravni zvočnih moči ali ravni zvočne energije virov hrupa s primerjavo izmerjenih ravni zvočnih moči, ki jih oddaja vir hrupa (stroj ali oprema), nameščen na kraju samem v odmevnem okolju, s tistimi iz kalibriranega referenčnega vira hrupa. Raven moči zvoka (ali, v primeru prodorov hrupa ali prehodnih emisij hrupa, raven zvočne energije), ki jo proizvede vir hrupa v frekvenčnih pasovih širine ene oktave, je izračunana z uporabo teh merjenj. Raven moči zvoka ali raven energije zvoka, pri kateri je uporabljeno frekvenčno uteženje A, se izračuna z uporabo ravni oktavnega pasu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3747:2009 - Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z zvočnim tlakom - Primerjalna metoda in situ (ISO 3747:2000) 01-mar-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi