SIST EN 303-6:2019

Oznaka standarda: SIST EN 303-6:2019
Koda projekta: 00057038
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
Naslov (slovenski): Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za delovanje in energijske lastnosti grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki z nazivno močjo do vključno 70 kW
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303-6:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.060.30 91.140.65
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 303-6:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard is composed of two parts. The first part supplements EN 303 1, EN 303 2, EN 303 4 and EN 304 hereafter called boiler standards. It specifies the supplementary requirements and tests for the construction, safety, rational use of energy, fitness for purpose, classification and marking related to the domestic hot water operation of oil fired water heaters and combination boilers. The domestic hot water is produced on either the instantaneous or storage principle. The domestic hot water production is integrated or coupled, the whole being marketed as a single unit. The second part covers the energy performance of domestic hot water production of the appliances covered by the first part. This second part sets out a method for assessing the energy performance of the appliances. It defines a number of daily tapping cycles for each domestic hot water use such as kitchen, shower, bath and a combination of these, together with corresponding test procedures, enabling the energy performances of combination boilers and water heaters to be compared and matched to the needs of the user. The heat output of the appliances covered by this standard does not exceed 400 kW. In the case of combination boilers, with or without storage tank, domestic hot water production is integrated or coupled, the whole being marketed as a single unit. This standard only covers type testing.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je sestavljen iz dveh delov. Prvi del dopolnjuje standarde EN 303 1, EN 303 2, EN 303 4 in EN 304, ki so v nadaljevanju imenovani standardi za kotle. Določa dopolnilne zahteve in preskuse za konstrukcijo, varnost, racionalno uporabo energije, primernost za namen, klasifikacijo ter označevanje v zvezi z delovanjem oljnih grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov. Topla sanitarna voda se proizvaja po načelu pretočnosti ali po načelu shranjevanja. Proizvodnja tople sanitarne vode je integrirana ali združena, pri čemer se celota trži kot ena enota. Drugi del zajema energijske lastnosti proizvodnje tople sanitarne vode z napravami, ki so zajete v prvem delu. Ta drugi del določa metodo za ocenjevanje energetskih lastnosti naprav. Določa število dnevnih ciklov izpuščanja za vsako uporabo tople sanitarne vode, npr. za kuhinjo, prho, kad in njihove kombinacije, skupaj z ustreznimi preskusnimi postopki, da se omogoči primerjava energijskih lastnosti različnih kombiniranih kotlov in grelnikov vode ter njihova uskladitev s potrebami uporabnika. Toplotna moč naprav, ki so zajete v tem standardu, ne presega 400 kW. Pri kombiniranih kotlih, z rezervoarjem ali brez, je priprava tople sanitarne vode integrirana ali združena, pri čemer se celota trži kot ena enota. Ta standard zajema le tipsko preskušanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 303-6:2001 - Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za pripravo sanitarne vode za kombinirane kotle z razprševalnimi oljnimi gorilniki z imensko močjo do vključno 70 kW 01-Oct-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi