SIST-TS CLC/TS 50562:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50562:2011
Koda projekta: 21759
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Fixed installations - Process, measures and demonstration of safety for electric traction systems
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, meritve in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50562:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 29.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Razveljavitev: 01-feb-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-02
Referenčna oznaka: CLC/TS 50562:2011
Področje projekta (angleško): This Technical Specification defines the process, measures and demonstration of safety for the electric traction systems of - railways, - guided mass transport systems, - trolleybus systems. The systems can be elevated, at-grade and underground. It does not apply to - underground mine traction systems, - cranes, transportable platforms and similar transportation equipment on rails, temporary structures (e.g. exhibition structures) in so far as these are not supplied directly or via transformers from the contact line system and are not endangered by the traction power supply system, - suspended cable cars, - funicular railways, - magnetic levitated systems, - railways with inductive power supply without contact system, - railways with buried contact system that is required to be energised only below the train to ensure safety, but it can support the safety considerations of such systems as far as applicable. This Technical Specification refers to standards and common practice to demonstrate safety including the functional aspects. This Technical Specification applies to the erecting of new lines and to all significant changes of existing lines.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opredeljuje postopke, meritve in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke za: - železnice, - vodene sisteme množičnega prevoza, - trolejbusne sisteme. Sistemi so lahko dvignjeni v višini tal in podzemni. Ne velja za: – podzemne rudniške vlečne sisteme, - žerjave, prenosne platforme in podobno opremo za prevoz po tirih, začasne strukture (npr. razstavne strukture), če se ne napajajo neposredno ali prek transformatorjev s sistema voznih vodov in jih ne ogroža napajanje sistema za vleko, - viseče kabinske žičnice, - vzpenjače, - sisteme z magnetnim lebdenjem, - železnice z indukcijskim napajanjem brez kontaktnega sistema, - železnice z vkopanim kontaktnim sistemom, ki se za zagotavljanje varnosti napaja samo pod vlakom, vendar podpira varnostne vidike takih sistemov, do obsega, kot je uporabno. Ta tehnična specifikacija se nanaša na standarde in splošno prakso prikazovanja varnosti, vključno s funkcionalnimi vidiki. Ta tehnična specifikacija velja za postavljanje novih linij in za vse pomembne spremembe obstoječih linij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 50562:2018 - Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, zaščitni ukrepi in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke 30-jan-2018
Revidiran SIST EN 50562:2018 - Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, zaščitni ukrepi in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke 13-avg-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi