SIST EN 13941-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13941-1:2019
Koda projekta: 00107034
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design
Naslov (slovenski): Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 1. del: Projektiranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13941-1:2019 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.040.07 91.140.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 13941-1:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for design, calculation and installation of factory made thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks for continuous operation with treated hot water at various temperatures up to 120 ºC and occasionally with peak temperatures up to 140 ºC and maximum internal pressure 2,5 MPa. Flexible pipe systems according to EN 15632 are not under the scope of this standard. The standard EN 13941, Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks consists of two parts: a) prEN 13941-1: Design; b) prEN 13941-2: Installation. The requirements and stipulations in this part: EN 13941-1, form an unbreakable unity with those of prEN 13941-2. This part shall therefore exclusively be used in combination with prEN 13941-2. The principles of the standard may be applied to thermal insulated pipe systems with pressures higher than 2,5 MPa, provided that special attention is paid to the effects of pressure. Adjacent pipes, not buried, but belonging to the network (e. g. pipes in ducts, valve chambers, road crossings above ground etc.) may be designed and installed according to this standard. This standard presupposes the use of treated water, which by softening, demineralisation, de-aeration, adding of chemicals, or otherwise has been treated to effectively prevent internal corrosion and deposits in the pipes. NOTE For further information on water qualities to be used in district heating pipe systems see also [1]. This standard is not applicable for such units as: a) pumps; b) heat exchangers; c) boilers, tanks; d) systems behind domestic substations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za projektiranje, izračun in vgradnjo tovarniško izdelanih toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja za neprekinjeno delovanje z obdelano vročo vodo pri različnih temperaturah do 120 °C in občasnih najvišjih temperaturah do 140 °C ter najvišjemu notranjemu tlaku 2,5 MPa. Ta standard ne zajema gibkih cevnih sistemov v skladu s standardom EN 15632. Standard EN 13941 – Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna je sestavljen iz dveh delov: a) Standard prEN 13941-1: Zasnova b) Standard prEN 13941-2: Vgradnja Zahteve in določbe iz tega dela standarda: EN 13941-1 tvori neločljivo enotnost z zahtevami in določbami standarda prEN 13941-2. Ta del se zato uporablja izključno skupaj s standardom prEN 13941-2. Načela standarda se lahko uporabljajo za toplotno izolirane cevne sisteme s tlaki, višjimi od 2,5 MPa, če je posebna pozornost namenjena učinkom tlaka. Sosednje cevi, ki niso zakopane, vendar pripadajo omrežju (npr. cevi v jaških, ventilskih komorah, cestnih prehodih nad tlemi itd.), je mogoče projektirati in vgraditi na podlagi tega standarda. Ta standard predpostavlja uporabo obdelane vode, ki z mehčanjem, demineralizacijo, razzračevanjem, dodajanjem kemikalij ali z drugo obdelavo učinkovito preprečuje notranjo korozijo in nastajanje oblog na ceveh. OPOMBA: Za dodatne informacije o kakovosti vode za uporabo v cevnih sistemih za daljinsko ogrevanje glej tudi [1]. Ta standard se ne uporablja za enote, kot so: a) črpalke, b) izmenjevalniki toplote, c) kotli, rezervoarji, d) sistemi za domačimi razdelilnimi postajami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 13941:2009 - Načrtovanje in vgradnja izoliranih vezanih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje 10-Oct-2009
Revidiran SIST EN 13941:2009+A1:2010 - Načrtovanje in vgradnja izoliranih vezanih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje 24-Apr-2010
Dopolnjen z SIST EN 13941-1:2019/oprA1:2021 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 1. del: Projektiranje - Dopolnilo A1 13-Jan-2021
Nadomešča SIST EN 13941:2009+A1:2010 - Načrtovanje in vgradnja izoliranih vezanih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje 08-Jun-2022
Konsolidiran z SIST EN 13941-1:2019+A1:2022 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 1. del: Projektiranje (vključno z dopolnilom A1) 29-Sep-2021
Nadomešča SIST EN 13941:2009+A1:2010 - Načrtovanje in vgradnja izoliranih vezanih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje 24-Apr-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi