SIST EN ISO 10399:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10399:2018
Koda projekta: CSC01064
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "duo-trio" (ISO 10399:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10399:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: EN ISO 10399:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies a procedure for determining whether a perceptible sensory difference or similarity exists between samples of two products. The method is a forced-choice procedure. The method is applicable whether a difference exists in a single sensory attribute or in several attributes. The method is statistically less efficient than the triangle test (described in ISO 4120) but is easier to perform by the assessors. The method is applicable even when the nature of the difference is unknown (i.e. it determines neither the size nor the direction of difference between samples, nor is there any indication of the attribute(s) responsible for the difference). The method is applicable only if the products are fairly homogeneous. The method is effective for a) determining that 1) either a perceptible difference results (duo-trio testing for difference), or 2) a perceptible difference does not result (duo-trio testing for similarity) when, for example, a change is made in ingredients, processing, packaging, handling or storage, and b) for selecting, training and monitoring assessors. Two forms of the method are described: — the constant-reference technique, used when one product is familiar to the assessors (e.g. a sample from regular production); — the balanced-reference technique, used when one product is not more familiar than the other.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek za določanje tega, ali med vzorcema dveh izdelkov obstaja zaznavna senzorična razlika. Pri metodi gre za postopek vsiljene izbire. Metoda je uporabna ne glede na to, ali razlika obstaja v enem samem senzoričnem atributu ali v več atributih. Metoda je statistično manj učinkovita kot trikotni preskus (opisan v standardu ISO 4120), vendar jo ocenjevalci lažje izvajajo. Metoda je uporabna celo, kadar je narava razlike neznana (ne določa niti velikosti niti smeri razlike med vzorci, poleg tega pa ni nikakršne indikacije glede atributov, odgovornih za razliko). Metoda je uporabna le, če so izdelki dokaj homogeni. Metoda je učinkovita pri: a) določanju, 1) ali pride do zaznavne razlike (duo-trio preskus za razliko), ali 2) do zaznavne razlike ne pride (duo-trio preskus za podobnost), kadar se na primer izvede sprememba pri sestavinah, obdelavi, pakiranju, ravnanju ali shranjevanju; in b) izbiranju, usposabljanju in nadziranju ocenjevalcev. Opisani sta dve obliki metode: – tehnika konstantne reference, ki se uporablja, ko je en izdelek znan ocenjevalcem (npr. vzorec iz redne proizvodnje); – tehnika uravnotežene reference, ki se uporablja, ko en izdelek ni bolj znan od drugega.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 10399:2010 - Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "duo-trio" (ISO 10399:2004) 01-Mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi