SIST EN ISO 13802:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13802:2015
Koda projekta: 00249801
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy, Izod and tensile impact-testing (ISO 13802:2015, Corrected version 2016-04-01)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Overjanje strojev z nihalom za ugotavljanje udarnih lastnosti - Preskušanje po Charpyju, Izodu in natezno-udarno preskušanje (ISO 13802:2015, popravljena različica 2016-04-01)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13802:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13802:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies frequency and methods for the verification of pendulum impacttesting machines used for the Charpy impact test, Izod impact test, and tensile impact test described in ISO 179-1, ISO 180, and ISO 8256, respectively. Verification of instrumented impact machines is covered insofar as the geometrical and physical properties of instrumented machines are identical to non instrumented machines. The force/work verification of instrumented machines is not covered in this International Standard. This International Standard is applicable to pendulum-type impact-testing machines, of different capacities and/or designs, with the geometrical and physical properties defined in Clause 5. Methods are described for verification of the geometrical and physical properties of the different parts of the test machine. The verification of some geometrical properties is difficult to perform on the assembled instrument. It is, therefore, assumed that the manufacturer is responsible for the verification of such properties and for providing reference planes on the instrument that enable proper verification in accordance with this International Standard. These methods are for use when the machine is being installed, has been repaired, has been moved, or is undergoing periodic checking. A pendulum impact-testing machine verified in accordance with this International Standard, and assessed as satisfactory, is considered suitable for impact testing with unnotched and notched test specimens of different types. Annex A details design requirements for Charpy testing machines. Annex B details design requirements for Izod testing machines. Annex C details design requirements for tensile impact machines. Annex D explains how to calculate the ratio of frame mass to pendulum mass required to avoid errors in the impact energy. Annex E explains deceleration of pendulum during impact. Annex F details design requirements for one type of gauge used to verify striker and anvil/support alignment for Charpy testing machine.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa pogostost in metode za overjanje strojev z nihalom za ugotavljanje udarnih lastnosti, ki se uporabljajo za preskušanje po Charpyju, Izodu ter natezno-udarno preskušanje iz standardov ISO 179-1, ISO 180 in ISO 8256. Overjanje strojev za ugotavljanje udarne žilavosti z instrumentalno metodo je obravnavano, če so geometrijske in fizikalne lastnosti strojev z instrumentalno metodo enake strojem brez instrumentalne metode. Overjanje strojev z instrumentalno metodo na podlagi sile/dela ni obravnavano v tem mednarodnem standardu. Ta mednarodni standard se uporablja za stroje z nihalom za ugotavljanje udarnih lastnosti, z različno zmogljivostjo in/ali zasnovo, z geometrijskimi in fizikalnimi lastnostmi iz člena 5. Metode so opisane za overjanje geometrijskih in fizikalnih lastnosti različnih delov stroja za preskušanje. Overjanje nekaterih geometrijskih lastnosti je težko izvesti s sestavljenim instrumentom. Zato se predvideva, da je proizvajalec odgovoren za overjanje takih lastnosti in zagotavljanje referenčnih ravnin na instrumentu, ki omogočajo pravilno overjanje v skladu s tem mednarodnim standardom. Te metode se uporabljajo, ko se stroj namešča, popravlja, premakne ali prestaja redno preverjanje. Stroj z nihalom za ugotavljanje udarnih lastnosti, overjen v skladu s tem mednarodnim standardom, ki se oceni za zadovoljivega, velja za ustreznega za ugotavljanje udarnih lastnosti z nezarezanimi in zarezanimi preskusnimi vzorci različnih tipov. Dodatek A obravnava zahteve glede zasnove za stroje za preskušanje po Charpyju. Dodatek B obravnava zahteve glede zasnove za stroje za preskušanje po Izodu. Dodatek C obravnava zahteve glede zasnove za stroje za natezno-udarno preskušanje. Dodatek D razlaga, kako izračunati razmerje med maso okvirja in maso nihala, kar je potrebno za preprečevanje napak pri udarni energiji. Dodatek E razlaga pojemek nihala med udarcem. Dodatek F opisuje zahteve glede zasnove za en tip profila, ki se uporablja za overjanje usklajenosti udarnega kladiva in nakovala/podpore za stroj za preskušanje po Charpyju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13802:2006 - Polimerni materiali – Overjanje strojev z nihalom za ugotavljanje udarnih lastnosti – Preskušanje po Charpyju, Izodu in natezno-udarno preskušanje (ISO 13802:1999, vključen Corrigendum 1:2000) 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi