SIST ISO 3864-4:2012

Oznaka standarda: SIST ISO 3864-4:2012
Koda projekta: 051000
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials
Naslov (slovenski): Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 4. del: Kolorimetrične in fotometrične lastnosti varnostnih znakov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 3864-4:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli
ICS: 01.080.10 13.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-04
Področje projekta (angleško): This part of ISO 3864 establishes the colorimetric and photometric requirements and test methods for the colours of safety signs to be used in workplaces and public areas. It provides the colorimetric and photometric specifications for the named safety and contrast colours prescribed in ISO 3864-1. The physical requirements that safety signs have to meet are primarily related to daytime colour and normally lit environments. This part of ISO 3864 also includes the colorimetric requirements and test methods for safety signs and phosphorescent material which also operate in unlit environments. This part of ISO 3864 is applicable to all locations where safety issues related to people need to be addressed. However, it is not applicable to signalling used for guiding rail, road, river, maritime and air traffic and, generally speaking, to those sectors subject to a regulation that may differ. The colorimetric and photometric properties of retroreflective safety signs, retroreflective materials combined with fluorescent or phosphorescent materials, or luminous safety signs activated by a radioactive source are not specified in this part of ISO 3864.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 3864 določa kolorimetrične in fotometrične zahteve ter preskusne metode za barve opozorilnih znakov, ki se uporabljajo na delovnem mestu in na javnih površinah. Določa kolorimetrične in fotometrične specifikacije za opozorilne in kontrastne barve iz standarda ISO 3864-1. Fizikalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati opozorilni znaki, so povezane predvsem z dnevno barvo in običajno razsvetljenimi okolji. Ta del standarda ISO 3864 zajema tudi kolorimetrične zahteve in preskusne metode za opozorilne znake in fosforescenčen material, ki delujejo tudi v nerazsvetljenih okoljih. Ta del standarda ISO 3864 se uporablja za vse lokacije, za katere je treba obravnavati vprašanja varnosti, povezana z ljudmi. Vendar se ne uporablja za signaliziranje, ki se uporablja za železniški, cestni, rečni, pomorski in letalski promet ter na splošno za tiste sektorje, za katere veljajo predpisi, ki se lahko razlikujejo. Kolorimetrične in fotometrične lastnosti retroodsevnih opozorilnih znakov, retroodsevni materiali, kombinirani s fluorescenčnimi ali fosforescenčnimi materiali, ali svetlobni opozorilni znaki, ki jih je aktiviral radioaktiven vir, niso določeni v tem delu standarda ISO 3864.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 3864-1:2003 - Grafični simboli – Opozorilne barve in opozorilni znaki – Načela načrtovanja opozorilnih znakov na delovnem mestu in na javnih površinah 01-apr-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi